Ønsker du å bidra aktivt til tjenesteutvikling i Lillesand?

Publisert: Publisert:
StillingstittelKommunalsjef for velferd
ArbeidsgiverLillesand kommune
TypeFast
LokasjonLillesand
BransjeOffentlig administrasjon, Helse og omsorg
StillingsfunksjonLedelse
Søknadsfrist01.06.2022

Kommunalsjef for velferd - Lillesand kommune

Velferd er det største kommunalområdet i Lillesand kommune og har ca. 530 medarbeidere. Vi utvikler og leverer gode velferdstjenester til innbyggere og brukere hver dag. Våre ansatte bidrar til at Lillesand er et godt sted å leve og bo. Tjenester som hjemmesykepleie, institusjoner, bofellesskap, habilitering, psykisk helse og rus, tildelingskontor, NAV, kommuneoverlege og fastlege ligger til kommunalområdet. Det pågår nå en prosess der det skal avklares overordnet organisering. Dette vil kunne påvirke stillingens ansvar og innhold.

Til å lede kommunalområde velferd fremover søker vi en tydelig, nytenkende og utviklingsorientert kommunalsjef. Vi ser etter en leder som tenker helhetlig og setter klar retning for videreutvikling av området, tjenestene, medarbeidere og ledere. Vi fokuserer blant annet på digitalisering og vil i årene fremover satse mer på velferdsteknologi og aktiv bruk av digitale verktøy.

Kommunalsjefen inngår i kommunedirektørens ledergruppe og vil ha store muligheter til å påvirke og utvikle eget kommunalområde og kommunens helhetlige tjenestetilbud i samspill med de andre kommunalsjefene og lederne.

Ansvar og oppgaver

 • Være en pådriver i utviklingsarbeid og faglig fornyelse
 • Motivere til høy ytelse og kontinuerlig forbedring av tjenestene
 • Ta et helhetlig ansvar sammen med de andre topplederne for utvikling av hele kommunen
 • Tilrettelegging for og gjennomføring av politiske beslutninger og representere kommunedirektøren
 • Kommunisere klare mål og forventninger både for organisasjonen, ledere og medarbeidere
 • Bidra til å skape godt arbeidsmiljø og helsefremmende arbeidsplasser
 • Legge til rette for involvering av medarbeidere, tillitsvalgte, vernetjeneste, innbyggere og brukere i forbedringsprosesser
 • Representere kommunen i samarbeidet med nabokommuner, fylkeskommunale og statlige organer

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå og gjerne videreutdanning innen ledelse
 • Erfaring fra kunnskaps- og endringsledelse i komplekse organisasjoner
 • Kjennskap til offentlig beslutningsprosesser og samspillet med folkevalgte
 • God økonomiforståelse og erfaring med økonomistyring
 • Engasjement knyttet til økt digitalisering og implementering av velferdsteknologi

Personlige egenskaper

 • Resultatorientert med utpreget gjennomføringsevne og engasjement
 • Opptatt av å finne løsninger gjennom samarbeid, med evne og vilje til å tenke helhetlig om kommunens utfordringer
 • Utviklingsorientert, endringsvillig, modig og klok
 • Fremtidsrettet og opptatt av å søke og ta i bruk ny kunnskap
 • Motiverende, involverende og samlende leder
 • Tilrettelegger for innovasjon og nyskapning
 • Du fremstår representativ og trygg på ulike interne og eksterne arenaer og bidrar med energi og godt humør! Det vil bli lagt vekt på personlige egenskaper ved tilsetting.

Vi tilbyr

 • En attraktiv topplederstilling i en fremtidsrettet kommune
 • Gode muligheter for å påvirke tjenesteutviklingen i Lillesand og sikre god samfunnsutvikling til beste for innbyggerne
 • Utfordrende og spennende prosjekter i samarbeid med interne og eksterne aktører
 • Et utviklingsorientert og godt arbeidsmiljø med kompetente medarbeidere
 • Gode pensjons- og forsikringsvilkår, lønn etter avtale

Spørsmål om stillingen kan rettes til våre rådgivere i Skagerak Consulting, Anne Hilde Hals, tlf. 982 13 005 eller Øyvind Drangsland, tlf. 918 32 891. Kommunedirektør Guri Ulltveit-Moe kan også kontaktes, tlf. 414 33 640.Har du lyst til å jobbe i en kommune som har som mål å være en fremtidsrettet serviceorganisasjon for innbyggere og turister? I Lillesand kommune er vi er opptatt av arbeidsmiljø og bedriftskultur og jobber etter følgende verdier: åpenhet – respekt – humor.

Lillesand kommune er stolt av å være med i prosjektet #drømmejobben. #drømmejobben er en felles betegnelse for de mange fremtidsrettede, meningsfulle og faglig spennende jobbene kommunene på Sørlandet tilbyr. Les mer på www.drømmejobben.com.

Lillesand kommune praktiserer meroffentlighet, jf. Offentleglova § 11. Offentlig søkerliste vil normalt inneholde navn på samtlige søkere. Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25.

Kontakter

 • Kontaktperson: Anne Hilde Hals
 • Stillingstittel: Seniorrådgiver
 • Telefon: +47 982 13 005
 • Kontaktperson: Øyvind Drangsland
 • Stillingstittel: Seniorrådgiver
 • Telefon: +47 918 32 891

Sted

Adresse: Østregate 2

Lignende stillinger|