Har du lyst på en av de mest utfordrende stillingene innen kommuneøkonomi?

Publisert: Publisert:
StillingstittelØkonomisjef
ArbeidsgiverLørenskog kommune
TypeFast
LokasjonLørenskog
BransjeKonsulent og rådgivning, Økonomi og regnskap, Offentlig administrasjon
StillingsfunksjonLedelse, Kontor og administrasjon, Økonomi og regnskap/Samfunnsøkonomi
Søknadsfrist30.05.2023

Lørenskog kommune søker ny økonomisjef. Økonomisjefen rapporterer til direktør for Styring og virksomhetsutvikling, og er en del av avdelingens ledergruppe. Rollen er sentral for kommunedirektøren, og møter ofte i kommunedirektørens ledergruppe.

Seksjonen består av 21 medarbeidere, og er ansvarlig for utarbeidelse av økonomiplan, årsbudsjett, årsmelding og økonomirapporter, samt oppfølging av kommunens økonomistyring og finansforvaltning, løpende økonomisk styring og økonomisk analyser.

Økonomiområdet i Lørenskog kommune er per i dag veldrevet, og seksjonen har tillit hos politikere og administrasjon for øvrig. Det er imidlertid behov for at den nye økonomisjefen videreutvikler tjenestene, og det består av å:

 • Modernisere økonomi- og budsjettprosessen for å i større grad ta inn virksomhetsstyringsperspektivet i økonomistyringen
 • Styrke kapasitet og kompetanse på utredninger og analyser
 • Forsterke fokuset og utnytte digitale muligheter og tekniske forenklinger i kommunens systemer
 • Utvikle en større grad av proaktivitet ut mot resten av organisasjonen for sparring, dialog og samarbeid
 • Sørge for at seksjonen tar en tydeligere posisjon i arbeidet med å sikre at Lørenskog kommune er bærekraftig i forhold til samfunn, utvikling og økonomi

Hvem ser vi etter?

Vi søker en strategisk og analytisk leder som er relasjonell og med integritet. Din lederprofil er både helhetstenkende og utviklingsorientert, med en personlighet som er samarbeidsorientert og inkluderende. Du er trygg og tydelig i ditt lederskap, og har god formidlingsevne.

Bakgrunn/erfaring

Du har relevant høyere utdannelse, fortrinnsvis på masternivå. Tilleggsutdannelse i ledelse er en fordel. Du har videre bred erfaring fra fagområdet offentlig økonomi- og virksomhetsstyring, kommunal erfaring er en fordel. Dokumenterbar prosess- og utviklingskompetanse, digital kompetanse, samt relevant erfaring fra offentlig tjenesteproduksjon er en forutsetning. Erfaring med trepartssamarbeid er en fordel. Hvis du i tillegg kan vise til god rolleforståelse og erfaring med samspillet mellom politikk og administrasjon – ja, da vil vi veldig gjerne høre fra deg.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Interesserte kan ta en konfidensiell og uforpliktende kontakt med våre rådgivere i Habberstad, Atle Strande (tlf. 908 92 054) eller Ronny Nilsen (tlf. 905 17 098). Eller eventuelt direktør Vibeke Rørvik (tlf. 922 27 903).

Lørenskog kommune praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i henhold til reglene i Offentlighetsloven. Dersom det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere blir informert og får mulighet til eventuelt å trekke sin søknad før offentliggjøring.

Kontakter

 • Kontaktperson: Atle Strande
 • Stillingstittel: Seniorrådgiver
 • Telefon: +47 908 92 054
 • Kontaktperson: Ronny Nilsen
 • Stillingstittel: Seniorrådgiver
 • Telefon: +47 905 17 098

Sted

Adresse: Hasselveien 6