Ønsker du å jobbe i en virksomhet med unik kjennskap til norsk eksport og internasjonal finansiering? Eksfin søker Seniorrådgiver Compliance

Publisert: Publisert:
Utløpt
StillingstittelSeniorrådgiver Compliance
ArbeidsgiverEksfin - Eksportfinansiering Norge
TypeFast
LokasjonOslo
BransjeBank, finans og forsikring
StillingsfunksjonJurist, Kvalitetssikring, Sikkerhet
Søknadsfrist14.08.2022

Eksfins samfunnsoppdrag er å fremme verdiskapende eksport og vi søker nå en Seniorrådgiver Compliance. Seksjonen jobber blant annet med virksomhetsstyring, utvikling av Eksfins retningslinjer og rutiner, etterlevelseskontroller, opplæring, rådgivning internt og til våre kunder/eksportører, samt med områdene anti-korrupsjon, anti-hvitvasking og sanksjoner.

Du vil få gode muligheter for personlig utvikling sammen med dyktige medarbeidere i Eksfin. Du får en utviklende og spennende hverdag i et selskap som har unik kjennskap til norsk eksport og internasjonal finansiering. Det er viktig at alle medarbeidere er oppdaterte på nye regulatoriske endringer, både i Norge og internasjonalt. Derfor er faglig utvikling, samarbeid og læring et fokusområde hos oss. Vårt arbeidsmiljø beskrives av våre medarbeidere som uformelt og inkluderende.

Om stillingen

Eksfin yter finansiering i store deler av verden og skal gjennom sitt samfunnsoppdrag støtte norsk eksport. Dette innebærer at Eksfin også kan tilby finansiering i områder og land hvor risikoen for korrupsjon, terrorfinansiering, og hvitvasking er stor. Dette stiller store krav til grundige kontroller av hvem kunden er (KYC), til forebyggende tiltak samt solide rutiner og prosesser.

Som seniorrådgiver i Compliance seksjonen vil du ha et særlig ansvar for å følge opp arbeidet med forebygging av hvitvasking og terrorfinansiering, kampen mot korrupsjon og overholdelse av sanksjoner knyttet til Eksfins finansieringer. Arbeidsoppgavene vil bla. være analyse av Eksfins potensielle kunder og transaksjoner, både i og utenfor Norge, for å vurdere risiko for hvitvasking, korrupsjon og/eller sanksjonsbrudd. I tillegg vil du være sentral i å bidra til å fremme arbeid rundt de samme temaene både internt og hos våre kunder, samt andre interessenter gjennom opplæring og kunnskapsdeling.

Stillingen rapporterer til seksjonsleder for Compliance.

Dine typiske arbeidsoppgaver er blant annet å

 • Bidra inn i avdelingens arbeid med virksomhetsstyring og compliance
 • Følge opp at Eksfin oppfyller sitt ansvar for å fremme anti-korrupsjon, anti-hvitvasking og arbeidet mot terrorfinansiering og at temaet behandles på tvers av fagområder
 • Opplæring av KYC funksjonen
 • Bistå og rådgi i utvikling og oppdateringer av selskapets helhetlige styringssystemer
 • Sikre at Eksfin har oppdaterte rutiner for å sikre at virksomheten håndterer identifisert risiko og oppfyller plikter på områdene anti-korrupsjon, anti-hvitvasking og sanksjoner
 • Bistå med opplæring og dilemmatrening av Eksfins medarbeidere
 • Bistå med oppfølging av Eksfins arbeid på områdene anti-korrupsjon og anti-hvitvasking knyttet til eksterne parter som NFD, OECD, samarbeidspartnere, kunder, mv.

Kvalifikasjoner vi ønsker oss er

 • Universitets- eller høgskoleutdanning på Masternivå innenfor jus økonomi/administrasjon, samfunnsfag og /eller internasjonal politikk i fagkretsen
 • Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet

Vi ønsker oss en kollega som

 • Har god strategisk innsikt og forretningsforståelse, viser handlekraft og er proaktiv og nytenkende
 • Har gode personlige formidlingsegenskaper og evne til å bygge tillit og relasjoner
 • Har gode formuleringsevner (muntlig og skriftlig) både på norsk og engelsk
 • Har interesse for og kunnskap om internasjonal finans og norsk eksportindustri, samt internasjonalt regelverk på området
 • Har erfaring fra å lede prosesser med interne og eksterne deltakere
 • Er analytisk og strukturert
 • Er selvstendig, men også samarbeidsorientert

Har du i tillegg kjennskap til kredittprosesser er det en fordel

Ansettelse i Eksfin skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, regler og tariffavtaler for statsansatte. Du vil dekkes av pensjons- og forsikringsordninger som medlem av Statens Pensjonskasse.

I Eksfin er det et mål å oppnå en balansert sammensetning av ansatte og reflektere mangfoldet i befolkningen. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Offentlig søkerliste vil foreligge etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg mot å stå på offentlig søkerliste, må det begrunnes. Søkere kan bli oppført på søkerlisten selv om vedkommende har anmodet om konfidensiell behandling, men vil i tilfelle bli informert før offentliggjøringen og vil ha mulighet til å trekke søknaden. Eksfin gjennomfører bakgrunnssjekk på aktuelle kandidater via vår samarbeidspartner Semac AS, www.semac.no.

For ytterligere informasjon, ta gjerne kontakt med seksjonsleder for Compliance Lasse Breiland i Eksfin, 905 00 385 eller våre rådgivere i Badenoch + Clark, Christen Nybraaten, 928 13 777 eller Wenche Kristiansen, 922 83 756.

Kontakter

 • Kontaktperson: Christen Nybraaten
 • Telefon: +47 928 13 777
 • Kontaktperson: Wenche Kristiansen
 • Telefon: +47 922 83 756

Sted

Adresse: Støperigata 1

Lignende stillinger|