Samlende og visjonær leder til en av Norges mest spennende endringsreiser

Publisert: Publisert:
Utløpt
StillingstittelTeknologidirektør
ArbeidsgiverNAV
TypeFast
LokasjonOslo
BransjeOffentlig administrasjon
StillingsfunksjonLedelse
Søknadsfrist31.08.2022

NAV ligger langt fremme i moderne produktledelse og bruk av teknologi og har sterkt fokus på å levere enklere og bedre tjenester til brukerne. Som teknologidirektør får du en meget sentral rolle i utviklingen av NAV og arbeidet med å skape gode digitale velferdstjenester for innbyggerne våre. Du får direkte ansvar for å lede og utvikle et av Norges fremste teknologimiljøer, samtidig som du er en sentral pådriver i toppledelsen for å videreføre den digitale transformasjonen av NAV i årene fremover.

De sentrale arbeidsoppgavene vil være:

 • utvikle og lede egen organisasjon
 • Tiltrekke og beholde kompetanse – bygge ett lag
 • Skape forståelse for viktigheten av samarbeid og IT som brobygger i videre transformasjon av NAV 
 • Sikre stabil drift og kostnadseffektiv og bærekraftig IT-portefølje
 • være brobygger og bidra i transformasjonen av hele NAV – være integrator og pådriver i arbeidet med digitalisering og kontinuerlig produktutvikling
 • Jobbe tett med andre avdelinger
 • Skape forståelse og bidra til samhandling
 • Bidra til å bygge felles kultur / arbeidsform / lederstil
 • være en rådgiver og pådriver for bruk av teknologi
 • Sikre kompetanse og rom for å prøve ut
 • Ligge i fremkant – utnytte muligheter

Du har:

 • høyere, relevant utdanning (erfaring kan kompensere for manglende utdanning). 
 • bred ledererfaring fra større komplekse virksomheter og er vant til å drive endringsprosesser
 • forståelse for, og erfaring med kontinuerlig utvikling i en produktdrevet organisasjon er viktig. 
 • bred digital kompetanse som gjør at du ser mulighetene i digitale løsninger er en forutsetning.  
 • det er viktig at du motiveres av samfunnsoppdraget og evner å forstå offentlig sektor.  


Som leder er du samlende, visjonær og utviklingsorientert og søker ny kunnskap, aktivt. Du tenker helhetlig og strategisk og evner å kommunisere dette på en god måte på tvers av ulike nivåer og fagmiljøer. 

Som person tar du initiativ, er proaktiv, ser muligheter og løsninger samt er sterk på gjennomføring. Du skaper relasjoner og trygge arenaer som preges av tillit, mestring og utvikling. Du holder trykket oppe, samarbeider godt, lytter, deler og inkluderer for at andre skal lykkes. 

Vi tilbyr en meget spennende og sentral topplederrolle i en viktig organisasjon i stor endring. Du vil være en del av en svært kompetent toppledergruppe og jobbe tett med et av Norges fremste miljøer innen moderne produktledelse. Ambisjonene om å skape og sikre kontinuerlig utvikling av gode brukerorienterte tjenester er høye. Utviklingsmulighetene vil være mange og du får anledning til å være med å påvirke og utvikle NAV, en sentral samfunnsinstitusjon som er viktig for oss alle.
Stillingen lønnes som direktør (kode 1062), lønnsspenn kr. 1 400 000 til kr. 1 600 000. For spesielt kvaliï¬ serte kandidater kan høyere lønn vurderes. Det tilbys god pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse.
 
Arbeids- og velferdsdirektoratet tester ut ulike løsninger for en hybrid arbeidshverdag (med en kombinasjon av fysisk arbeidsplass og bruk av hjemmekontor). Som arbeidsgiver ønsker vi at arbeidshverdagen skal være preget av gjensidig fleksibilitet, forutsigbarhet, forpliktelse og fellesskap.  
Ønsker du å bli unntatt fra offentlig søkerliste må du begrunne dette.  

For mer informasjon, kontakt gjerne rådgiverne i Jefferson Wells, Øystein Dahl, mob. 905 68 285, eller Wenche Rasch, mob. 995 95 013. 
Registrer søknad og CV senest innen 30 august på www.jeffersonwells.no. Alle henvendelser behandles konfidensielt i en innledende fase, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.
 

Om arbeidsgiveren

NAV leverer arbeids- og velferdstjenester til Norges befolkning og har 19 000 medarbeidere fordelt over hele landet. Samfunnsoppdraget er å gi mennesker muligheter. Hovedmålet er å få flere i arbeid. NAV er en inkluderende arbeidsgiver hvor mangfold er viktig.
NAV ligger langt fremme i bruk av teknologi og har siden 2018 organisert sin tjenesteutvikling gjennom produktområder og bruk av tverrfaglige produktteam med ansvar for å skape og sikre kontinuerlig utvikling av velferdstjenester i verdensklasse.
IT-avdelingen er direktoratets største avdeling med 820 ansatte, og har de siste årene bygget opp et av Norges beste produktutviklings-miljø.