Vil du bidra til å styrke og utvikle Gjøvikregionen?

Publisert: Publisert:
Utløpt
StillingstittelRegionsjef
ArbeidsgiverGjøvikregionen Utvikling
TypeFast
LokasjonGjøvik
BransjeKonsulent og rådgivning, Organisasjoner, Offentlig administrasjon
StillingsfunksjonLedelse, Rådgivning
Søknadsfrist23.05.2022

Gjøvikregionen Utvikling har gjennom mange år vært en viktig pådriver og tilrettelegger for næringsutviklingen i regionen. Et næringsliv som omfatter et bredt spenn av bransjer fra primærnæringer til høyteknologi i verdensklasse og alt fra gründerbedrifter til internasjonale konsern.

Gjøvikregionen Utvikling er en fellessatsing mellom kommunene Gjøvik, Østre Toten, Vestre Toten, Nordre Land og Søndre Land. Formålet er å utvikle næringslivet og økt bosetting i kommunene. Vi har et tett samarbeid med NTNU og andre kompetansemiljøer. Det er også et viktig mål å bedre infrastrukturen i regionen (vei og jernbane).

For å oppnå målene våre, jobber vi blant annet med prosjekter og aktiviteter innen rådgivning, kompetanseheving, nettverksbygging, tilrettelegging og profilering av regionen vår. En annen viktig oppgave er å være sekretariat for Gjøvikregionen interkommunale politiske råd.

Vi er en liten, men effektiv stab som jobber tett sammen med næringslivet og kommunene. Vi holder til i et faglig inspirerende og hyggelig miljø i Bright House i Mustad Næringspark i Gjøvik.

Gjøvikregionen Utvikling søke nå:

Regionsjef

Som regionsjef vil du få det overordnede ansvaret for den daglige driften og vil fungere som en sentral pådriver i den regionale næringsutviklingen.

Sentrale oppgaver

 • Daglig ledelse av virksomheten
 • Pådriver og iverksetter av regionale utviklingsprosjekter
 • Nettverksbygging
 • Løpende dialog med regionalt næringsliv samt lokale, regionale og nasjonale myndigheter
 • Samarbeid med NTNU og andre utdanningsinstitusjoner
 • Sekretariatsansvar for Gjøvikregionen Interkommunale politiske råd

Ønsket bakgrunn/erfaring

 • Relevant utdanning på høyskole-/universitetsnivå
 • Erfaring fra både offentlig sektor og næringsliv er ønskelig
 • Ledererfaring er en fordel
 • Bakgrunn som gir forståelse for å lede en politisk styrt organisasjon og kunne håndtere mange forskjellige interessentgrupper.
 • God samfunnsforståelse/-engasjement
 • Erfaring fra endrings- og utviklingsprosesser

Personlige egenskaper

 • Nettverksbygger med gode samarbeidsevner
 • Utviklingsorientert og fleksibel
 • Strukturert med evne til å holde fokus i en hektisk hverdag
 • Tydelig, trygg og synlig
 • Åpen, tillitsskapende og samlende
 • Pådriver, god gjennomføringsevne
 • Motiverende og med evne til å skape engasjement
 • God og tydelig i kommunikasjonen, muntlig og skriftlig

Vi tilbyr

 • En spennende jobb med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Engasjerte og dyktige kollegaer og et godt arbeidsmiljø
 • Mulighet til å påvirke nærings- og samfunnsutviklingen i regionen
 • Mulighet til å etablere og videreutvikle et regionalt kontaktnett

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt våre rådgivere i Skagerak Consulting, May-Britt Nordli, 913 04 874 eller Tom R. Gogstad, 951 75 241. Søknad med CV registreres i vårt digitale søknadssystem, gjerne så raskt som mulig og senest innen søknadsfristens utløp.

Du kan fram til søknadsfristens utløp, ta kontakt med oss på konfidensiell basis og få informasjon om stillingen.

-------------------------------------------------------------------------

I likhet med alle andre offentlige stillinger, vil det for denne stillingen bli utarbeidet en søkerliste som gir informasjon om navn, kjønn, kommune og alder på alle som søker på stillingen. Denne søkerlisten vil i utgangspunktet ikke sendes ut, men vil være offentlig og derfor tilgjengelig for alle som ber om innsyn. Det er mulig å søke om å slippe å stå på den offentlige søkerlisten, men kravene er strenge. Ønsker du at navnet ditt ikke skal stå på denne listen, må du krysse av og begrunne dette i det elektroniske søknadsskjemaet. Dersom søknaden ikke innvilges, vil du få mulighet til å trekke deg fra prosessen. Om det innkommer klage på innvilget unntak fra offentlighet, vil Statsforvalteren kunne overprøve beslutningen slik at opplysninger om søkerne likevel kan bli offentliggjort. Dersom dette skulle skje, vil du bli varslet på forhånd.

For å unngå bedrageriforsøk, vil vi presisere at vi aldri ber om BankID-informasjon i søknadsprosessen.

Kontakter

 • Kontaktperson: May-Britt Nordli
 • Stillingstittel: Seniorrådgiver
 • Telefon: +47 913 04 874
 • Kontaktperson: Tom R. Gogstad
 • Stillingstittel: Seniorrådgiver
 • Telefon: +47 951 75 241

Sted

Adresse: Raufossvegen 40

Nettverk

Lignende stillinger|