Fabritius Gruppen AS søker Teknisk forvaltningssjef

Publisert: Publisert:
StillingstittelTeknisk forvaltningssjef
ArbeidsgiverFabritius Gruppen AS
TypeFast
LokasjonOslo
BransjeEiendom, Drift og vedlikeholdstjenester, Industri og produksjon
StillingsfunksjonProsjektledelse, Ingeniør, Ingeniør/HVAC
Søknadsfrist24.10.2021

OM STILLINGEN

Bakgrunn for rekruttering

Fabritius Gruppen AS ønsker å styrke kompetansen på forvaltning og drift. Det skal ansettes en Teknisk forvaltningssjef som skal videreutvikle selskapets forvaltnings og driftsstrategi for å imøtekomme fremtidens krav og standarder til service, teknologi og bærekraft i eiendomsbransjen.

Ansvar

Stillingen vil ha det overordnede driftsansvaret for hele Fabritius sin forvaltningsportefølje. Kundekontakt vil være en viktig del av jobben for å fange opp feil, mangler og muligheter for bedre drift/forvaltning. Man vil også ha ansvaret for oppgraderingsprosjekter av eiendommer opp til en viss størrelse. Det er ønskelig at personen er fremoverlent og har interesse og kunnskap rundt både miljø og teknologi for å utvikle Fabritius sitt miljøbidrag og forvaltningsløsninger. Stillingen vil i tillegg jobbe tett med andre av deler av Fabritius, blant annet samarbeide med miljøansvarlig om strategi og gjennomføring av tiltak, samt gi råd til kunder på driftsløsninger i nybyggprosjekter. Stillingen er organisert under Investeringsdirektør operasjonelt, men personalansvaret ligger hos daglig leder.

Oppgaver:

Teknisk forvaltningssjef skal i samarbeid med driftsavdelingen utvikle, tilpasse og levere tjenester i tråd med strategi, lovverk, budsjetter og kundenes behov.

I dette ligger bl.a.:

 • Videreutvikle selskapets driftsstrategi
 • Budsjettering og økonomisk oppfølging
 • Investeringer (ombyggingsprosjekter og vedlikehold) – vurdering/ beslutning/ oppfølging/ kontroll
 • Etablere og utvikle gode relasjoner med leietakere og samarbeidspartnere
 • Generell oppfølging i samarbeid med markedsansvarlig, med hovedansvar på enkelte bygg (barehouse/enkeltbruker)
 • Rådgi leietakere på drift og energi
 • Bistå med å finne løsninger og gjennomføre mindre prosjekter
 • Etablere overordnet plan for utvikling av miljøstrategi med miljøkoordinator
 • Gjennomføre tiltak på miljø og energi for å bedre miljø og drift (solcelleanlegg/energiforbedringsprosjekter)
 • Inngå og fremforhandle avtaler med leverandører og kunder

Teknisk forvaltningssjef skal forestå den driftstekniske og sikkerhetsmessige forvaltning av eiendommene innenfor de rammer firmaets budsjetter og policy fastsetter.

Teknisk forvaltningssjef bistår ved teknisk vurdering av investerings/kjøpsobjekter, herunder teknisk due diligence.

Teknisk forvaltningssjef skal holde seg teknisk/ faglig ajour innen eiendoms- og byggebransjen, herunder relevante lover, regler og gjeldende norske standarder.

Teknisk forvaltningssjef vil også selv være operativ og tildeles et antall egne eiendommer i sin portefølje. Teknisk forvaltningssjef får ansvar for de tildelte eiendommer når det gjelder drift, service og teknisk vedlikehold.

KANDIDATPROFIL

Erfaringsbakgrunn

Aktuelle kandidater har trolig erfaring fra drift/ forvaltning av næringseiendom. Aktuelle kandidater har gjerne, i løpet av sin karriere hatt operativ erfaring fra byggeplass, men dette er ikke et krav.

Vi ser etter en fremoverlent teknisk forvaltningssjef med god erfaring innenfor teknisk driftsledelse. Relevante erfaringer kan være hentet fra komplekse driftsmiljøer, eiendomsselskaper, entreprenører, forvaltere eller tekniske rådgivningsmiljøer. Du har trolig også selv operativ erfaring med drift/vedlikehold innenfor eiendom, tekniske installasjoner, ventilasjons-/ kjøleanlegg, SD-anlegg eller lignende.

 • Det er ønskelig med min. 5-10 års erfaring med drift og prosjektledelse innenfor bygg, elektro eller VVS
 • Erfaring med kundedialog og kontraktsforvaltning-/forretningsutvikling
 • Erfaring med internkontroll og HMS, energioppfølging og SD anlegg
 • Erfaring med bruk av FDV-systemer og generell teknologiforståelse innenfor drift og forvaltning
 • Erfaring med miljøtiltak og sertifiseringsordninger som BREEAM NOR er positivt
 • Ha økonomisk forståelse og erfaring med budsjettering/prosjektkalkyler

Utdannelse

Ingeniør-/ teknisk utdannelse innen bygg/eiendom, VVS, elektro, e.l. Lang og relevant erfaring kan i spesielle tilfeller kompensere for manglende utdanning. Yrkesfaglig bakgrunn blir sett på som en styrke.

Personlige egenskaper og arbeidsform

Som person er du serviceinnstilt, fremoverlent og har høy gjennomføringsevne. Du må evne å se muligheter som skaper verdi, ikke tiltaket for tiltakets skyld. Videre ser vi etter følgende egenskaper;

 • Gode samarbeidsevner og vilje til å utvikle gode relasjoner både internt og eksternt
 • Analytisk, systematisk og løsningsorientert – evne til å se praktiske løsninger
 • Selvstendig og ansvarsbevisst
 • Har forretningsmessig forståelse med evne til å se hvilke tiltak som skaper verdi for kundene

Vi ser etter en person som vil trives i en selvstendig rolle i et selskap i sterk utvikling.

I tillegg bør aktuelle kandidater ha evne til å tenke kreativt både på egne og kunders vegne.

I Fabritius verdsettes gode lagspillere, som tenker vi og ikke jeg .

HVORFOR VELGE SELSKAPET OG DENNE MULIGHETEN?

Fabritius er et ledende selskap innen eiendomsbransjen. En stor tomtebank vil gi mye aktivitet i årene som kommer. En flat styringsmodell gir mye ansvar og mange muligheter. Kombinert med en hyggelig og fleksibel hverdag gjør dette Fabritius til et veldig attraktivt sted hvor man får jobbe med det vi brenner for;

 • Eiendomsutvikling og forvaltning med fokus på lønnsomhet, bærekraft og å levere noe ekstraordinært.

Utviklingsmuligheter:

 • Bransjeleder og kjent aktør innen hovedsatsningsområde; lager og logistikkeiendom
 • Et sterkt ønske om å være fremoverlent på teknologi og miljø knyttet til drift og forvaltning
 • Store og spennende utviklingsprosjekter innenfor lager/logistikk på Gardemoen og i Drøbak
 • Liten organisasjon (14ansatte) gir flat struktur med stor involvering og ansvar på ulike områder

Fleksibilitet:

 • Stor fleksibilitet til å utforme egen arbeidshverdag og løsning av arbeidsoppgaver

Trivsel:

 • En veldig hyggelig og sosial gjeng
 • Det er store muligheter for god utvikling innen sitt fagfelt
 • Fokus på å involvere alle ansatte i eiendomsrelatert verdiutvikling
 • Topp moderne lokaler midt i Oslo sentrum

Vi håper at dette, sammen med konkurransedyktige vilkår og muligheten til å bidra til selskapets videre utvikling, vil være attraktivt for vår nye tekniske forvaltningssjef.

Kontakter

 • Kontaktperson: Sondre Trønnes
 • Stillingstittel: Partner/Rådgiver
 • Telefon: +47 901 07 296
 • Kontaktperson: Anne Cathrine Ringnes
 • Stillingstittel: Seniorrådgiver research og analyse
 • Telefon: +47 930 85 543

Sted

Adresse: Haakon VII's gate 2