Leder av økonomi- og administrasjonsavdeling

Publisert: Publisert:
Utløpt
StillingstittelØkonomi og administrasjonsleder
ArbeidsgiverAnlegg og Marine Service AS
TypeFast
LokasjonTananger
BransjeMaritim og offshore, Olje og gass
StillingsfunksjonLedelse, Økonomi og regnskap/Regnskap
Søknadsfrist17.10.2021

Vi ser etter en person som vil ha en sentral rolle i selskapet og som jobber på tvers av avdelinger. Du vil få ansvar for regnskap og økonomiavdeling, samt personalledelse av selskapets administrative virksomhet og områdene HR, økonomi, administrasjon og IKT. Du inngår i selskapets ledergruppe og vil bidra i det strategiske arbeidet og til selskapets videre vekst.

Vi ser etter deg som er god på å bygge team og som bidrar til en sunn kultur med god intern informasjon- og kommunikasjon. Du bidrar til å skape trygghet gjennom å definere avdelingenes oppgaver, mål og strategi.

Ansvarsområder i denne stillingen vil være variert opp i mot ulike avdelinger og bl.a. innebære

Sentrale ansvarsområder:

 • Være en sentral bidragsyter i AMS’ plan- og budsjettprosess.
 • Utarbeide og presentere periodiske økonomi- og resultatrapporter til ledelsen og styret i AMS, herunder økonomiske- og investeringsanalyser.
 • Videreutvikling av rapporteringsrutiner og økonomi- og styringsmodeller.
 • Inntekts- og kostnadskontroll, likviditetsstyring og kapitalforvaltning.
 • Ansvar for utarbeidelse av årsoppgjør og årsberetning for selskapet og datterselskaper, herunder innberetning av skatt og merverdiavgift samt utarbeidelse av annen økonomisk dokumentasjon.
 • Kommunisere og samarbeide med selskapets revisor ifm årsoppgjør.
 • Støtte selskapets avdelinger i å drive aktiviteten kostnadseffektivt, herunder ta initiativ til og bidra til utvikling av rutiner og prosedyrer.
 • Sikre policy og systemer for god personalforvaltning og kompetanseutvikling.
 • Implementere nødvendige endrings- og utviklingsprosesser
 • Sørge for gode rekrutteringsprosesser og personalhåndtering.
 • Påse at oppbevaring og lagring av personalopplysninger er innenfor GDPR regelverket.
 • Bistå i forhandlinger med tillitsvalgte, herunder lønnsforhandlinger

Kompetansekrav:

 • Relevant høyere utdanning
 • Erfaring med personalledelse og økonomistyring
 • Erfaring fra forhandlinger og/eller kontraktsarbeid
 • Autorisasjon som kreves i forbindelse med rapportering til finanstilsynet
 • Gode norsk og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig
 • God kjennskap til offentlige lover og regler innenfor arbeidsområde

Vi tilbyr en spennende og kompleks stilling med muligheter for å være en sentral bidragsyter i utviklingen av selskapet.

Søkere behandles konfidensielt og vi tar gjerne en uforpliktende prat med deg som ønsker mer informasjon.

Kontakter

 • Kontaktperson: Linda Bore
 • Stillingstittel: Partner - Assessit
 • Telefon: +47 412 39 398
 • Kontaktperson: Margunn Gjelsvik
 • Stillingstittel: Senior konsulent - Assessit
 • Telefon: +47 996 41 266

Sted

Adresse: Energivegen 10

Lignende stillinger|