Nyetablert konsernrolle med betydelig gjennomslagskraft

Publisert: Publisert:
StillingstittelManager/Leder – arbeidskapital konsern (OPWC)
ArbeidsgiverSaferoad
TypeFast
LokasjonOslo
BransjeBygg og anlegg, Drift og vedlikeholdstjenester, Industri og produksjon
StillingsfunksjonProsjektledelse, Ledelse, Økonomi og regnskap/Økonomistyring og budsjettering
Søknadsfrist01.02.2023

Optimering av driftskapital (OPWC) er et sentralt fokusområde i Saferoad-konsernet, og formålet med konsernets OPWC-funksjon er å proaktivt initiere, lede og koordinere OPWC-forbedringsinitiativer i hele konsernet. Du vil rapportere direkte til SVP Operations, og vil jobbe direkte mot toppledelsen på strategiske oppgaver samt mot ledelsen i de lokale selskapene på alle våre 19 lokasjoner i hele Europa om drifts- og kontrollspørsmål.

Stillingen er basert på konsernets hovedkontor på Ryen/Oslo, og internasjonal reisevirksomhet vil være en del av rollen.

Hovedansvar

 • Utvikle og gjennomføre Saferoad Gruppens strategi for optimalisering av arbeidskapital
 • Gjennomføre økonomiske analyser og modellering for å identifisere forbedringsområder på tvers av forretningsområder
 • Initiere og lede tverrfunksjonelle prosjekter for å identifisere forbedringer av arbeidskapital og gjennomføre tiltak på tvers av organisasjonen
 • Sørge for at arbeidskapitalinitiativer implementeres - gjennom tett samarbeid med våre forretningsområder
 • Arbeid tett med toppledelsen for å utvikle og implementere strategier og gi regelmessige oppdateringer om resultater

Ideell bakgrunn /erfaring:

 • Erfaring fra å drive arbeidskapitalforbedringer i et internasjonalt selskap
 • Operasjonell erfaring fra Supply Chain Management, produksjon, innkjøps- eller pro-aktiv controller funksjon
 • Erfaring som konsulent med relevant oppdragserfaring kan også være relevant
 • Erfaring med koordinering og styring av interne forbedringsprosesser
 • Erfaring med å håndtere store datasett, utvikle rapporter og forutsi ytelsesmålinger
 • > 5 års yrkeserfaring i tilsvarende rolle

Ønskede kvalifikasjoner

 • Høyere utdannelse, minimum Bachelor, gjerne Mastergrad i ingeniørfag, business eller finans
 • Evne til analytisk tilnærming og strukturert problemløsning
 • God organisatorisk forståelse og gode evner til å kommunisere på tvers av forretningsområder og landegrenser
 • Evne til å arbeide selvstendig og proaktivt mot interne interessenter med sterkt eierskap til sine ansvarsområder
 • Kunnskap/erfaring fra økonomisk modellering

Hva vi tilbyr:

En unik mulighet til å utnytte din kompetanse og dine kvaliteter til å påvirke en organisasjon under kontinuerlig utvikling og endring, samtidig som du er en del av et dynamisk team i en organisasjon som tilbyr gode muligheter for faglig og personlig utvikling.

Spørsmål kan rettes til vår rådgiver i MU; Partner Svein Olsen Mellemsæter, tlf: + 47 40 49 26 84. Vennligst send din søknad via www.mercuriurval.no, så snart som mulig – og senest innen 1. februar.

Kontakter

 • Kontaktperson: Svein Olsen Mellemsæter
 • Telefon: +47 404 92 684

Sted

Adresse: ENEBAKKVEIEN 150