Vil du være på lag med en grønn framtid? Vi søker din superkraft!

Publisert: Publisert:
StillingstittelSenior solkraftutvikler
ArbeidsgiverSKAGERAK KRAFT
TypeFast
LokasjonPorsgrunn
BransjeKraft og energi
StillingsfunksjonIngeniør/Bygge- og anleggsteknikk, Ingeniør, Ingeniør/Samferdselsteknikk og arealplanlegging
Søknadsfrist20.05.2023

Senior solkraftutvikler

Vår seksjon for strategi og utvikling har, som et av sine hovedområder, ansvar for å utvikle ny fornybar kraftproduksjon. Dette kan være innen vann, sol, vind eller andre fornybare energikilder. Vi ønsker å ansette en person som vil være med på å utvikle bakkemonterte solkraftanlegg og kanskje også hybridanlegg med sol og vind som energikilde. Er det deg?

I denne rollen vil du ta aktiv del i å starte, utvikle og lede prosjekter for å sikre at ny fornybar kraftproduksjon kommer til kommersiell drift. Dine hovedoppgaver vil for eksempel være å finne egnede arealer for bakkemonterte solkraftprosjekter, og administrere hele utviklingsprosessen fra forhandling og inngåelse av grunneieravtaler frem til investeringsbeslutning. Arbeidshverdagen består av å utvikle prosjekter, herunder finne og vurdere potensielle arealer for utvikling, kommunisere med grunneiere. Vurdere egnethet i forhold til infrastruktur, topografi, nettilgang og andre lokale forhold. I tillegg vil du effektivt og profesjonelt administrere relasjoner med eksterne interessenter, inkludert utviklingspartnere, offentlige enheter (statlige, regionale og lokale), juridiske og tekniske rådgivere og grunneiere.

Du vil ha mange parter å forholde deg til, og dette krever god relasjonskompetanse. Grensesnittet vil være med eksterne interessenter, inkludert utviklingspartnere, offentlige enheter (statlige, regionale og lokale), juridiske og tekniske rådgivere og grunneiere. Det forventes at disse relasjonene administrerers effektivt og profesjonelt.

Du må sørge for fremdrift og kontroll av prosjekter ved å koordinere ulike arbeidsstrømmer med andre interne avdelinger (f.eks. Kommersiell, Engineering, Juridisk, Innkjøp og Energitjenester). Du må også sikre at de prosjektene vi ønsker å gjennomføre har tilstrekkelig lønnsomhet, har akseptabel risiko, at de er mulig å gjennomføre på en forsvarlig måte og har alle nødvendige tillatelser. Et utviklingsprosjekt og administrative kostnader for dine prosjekter må defineres, og du må følge opp og rapportere fremdrift og økonomi internt.

I forbindelse med anskaffelse av nye prosjekter eller til inngåelse av grunneieravtaler vil rollen koordinere due diligence-aktiviteter.

Ansvarsområder:

 • Aktivt delta i "land grabbing"
 • Prospekt- og prosjektutvikling av bakkemonterte solkraftanlegg
 • Interessenthåndtering herunder; partnere, offentlige enheter, rådgivere, grunneiere etc.
 • Bidra til å skaffe alle nødvendige konsesjoner og tillatelser
 • Være oppdatert på gjeldende lover og regler

For å lykkes rollen har du høyere utdanning, minimum BSc eller tilsvarende, innen ingeniør- eller naturvitenskapelig retning, samt minimum 3 år relevant arbeidserfaring. I denne sammenheng vil prosjektledererfaring være en klar fordel. Har du god teknisk kunnskap om bakkemonterte solkraftanlegg, er det en klar fordel, og det er fint om du også har kjennskap til landbaserte vindkraftanlegg. Du bør også ha kjennskap til det norske kraftmarkedet, herunder kraftnettet, og kunnskap om relevante lover og regler for utvikling av nye kraftanlegg. Du må også kommunisere godt på norsk og engelsk, skriftlig og muntlig. Vi vet vi ber om mye men alle ønsker er ikke absolutte krav. Dette er en utrolig viktig rolle.

Vi liker å bli utfordret, og ønsker en kollega som tør å være nytenkende og trigges av å finne effektive måter å løse utfordringer på. Vår kultur preges av å være løsningsorientert, og vi setter samarbeid høyt. Dette bør derfor også være viktige egenskaper hos deg, samtidig som vårt tempo i hverdagen tilsier at du også må være ganske selvgående og strukturert.

I Skagerak Energi får du muligheten til å jobbe et sted med stolthet, og å være i stand til å kunne si mitt arbeid er med å bidra til å redde planeten! .

I Skagerak Energi jobber vi hver dag for å utvikle bærekraftige løsninger og miljøvennlig produksjon. Med satsing på økt digitalisering og nye fleksible arbeidsformer jobber vi for innovasjon og ny forretningsvirksomhet. Vi arbeider aktivt for å skape et arbeidsmiljø preget av likeverd, mangfold og gjensidig respekt, og oppmuntrer hverandre til å tenke nytt, være modige og ta ansvar. Hos oss deler vi informasjon og idéer åpent med hverandre. Sammen skaper vi en inspirerende arbeidsplass med god kultur og sunne verdier på lag med grønn framtid.

Vi tilbyr konkurransedyktige ansettelsesvilkår og ytelsesordninger, og vi er en pålitelig arbeidsgiver som setter sikkerheten til våre ansatte først. Vi tror at et trygt og sunt arbeidsmiljø er et spørsmål om valg, ikke tilfeldigheter.

Trigges du av denne muligheten? Send oss din CV og en kort søknad, og hjelp oss med å forstå hvorfor du bør bli vår kollega. Du kan også kontakte våre rådgivere i The Assessment Company for å få vite mer om stillingen: Amund Kristiansen, amund.kristiansen@theac.no / 917 18 762, eller Sigurd Beidel, sigurd.beidel@theac.no / 489 99 525. Vi ser frem til å høre fra deg!

Skagerak Energi forvalter kritisk infrastruktur og følger retningslinjer og lovpålagte sikkerhetskrav fra norske myndigheter. Vi foretar bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater i våre rekrutteringsprosesser.

Kontakter

 • Kontaktperson: Sigurd Beidel
 • Stillingstittel: Partner
 • Telefon: +47 489 99 525
 • Kontaktperson: Amund Kristiansen
 • Stillingstittel: Partner
 • Telefon: +47 917 18 762

Sted

Adresse: Floodeløkka 1