Er du jurist og vil være med å utvikle fremtidens luftfart gjennom strategiske anskaffelser?

Publisert: Publisert:
Utløpt
StillingstittelJuridisk rådgiver konserninnkjøp
ArbeidsgiverAvinor AS
TypeFast
LokasjonOslo
BransjeJuridiske tjenester, Luftfart
StillingsfunksjonKonsulent, Jurist, Innkjøp/forhandling
Søknadsfrist18.01.2022

Som Juridisk rådgiver vil du være hovedrådgiver for ledergruppen i Konserninnkjøp knyttet til juridiske vurderinger og ansvarlig for dialogen med Konsernjuridisk.

Du vil være en del av konsernet største og sentrale innkjøpsmiljø med ansvar for konsernets og datterselskaps anskaffelser. Avinor kjøper tjenester og varer av et betydelig komplekst omfang. Det er store svingninger i behov og mange ulike krav som skal ivaretas på et område som har stor offentlig oppmerksomhet. I konsernstrategien vår er det besluttet at anskaffelser skal være et vesentlig strategisk virkemiddel for Avinor for å oppnå riktig kostnadsbase for fremtiden.

Konserninnkjøp er ansvarlig for innkjøpsprosessen i Avinor konsernet og gjennomfører anskaffelser under forsyningsforskriften til det beste for konsernet. Rollen som juridisk rådgiver i Avinor har ansvaret for å sikre at Avinors innkjøpsprosesser hele tiden er optimale ift. gjeldende juridisk forståelse av lovverket. Rollen har også ansvaret for å bistå innkjøpere og kategoriledere med vurdering i anskaffelser, samt utarbeide retningslinjer basert på eksterne vurderinger og erfaringer. Juridisk rådgiver skal samtidig sikre operativ implementering av gjeldende juridisk rammeverk.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge, gjennomføre og kvalitetssikre anskaffelser i samarbeid med innkjøpere i Konserninnkjøp og bistå deres arbeid med linjeorganisasjonen
 • Bistå kontraktsansvarlige med juridiske avklaringer og delta i prosjekter som rådgiver for anskaffelser
 • Ha oversikt over intern læring og eksterne vurderinger samt implementere dette i guider, opplæring, rutiner og maler for innkjøp
 • Være hovedkontaktpunkt mellom Konserninnkjøp og Konsernjuridisk innenfor anskaffelsesområdet
 • Andre oppgaver innen anskaffelsesområdet etter foretakets behov og øvrig juridisk arbeid
 • Løpende dialog og bistå innkjøpere med juridiske avklaringer i forhold til anskaffelser og kontrakter

Vi ser for oss at riktig kandidat verdsetter en hektisk hverdag, hvor nøyaktighet og struktur er viktige parametere for å lykkes. Personen skal fungere som en operativ juridisk rådgiver, hvor han/hun skal besitte en bred forståelse av det juridiske aspektet innen Konserninnkjøp. Videre ser vi for oss at kandidaten har evner til å analysere og utarbeide juridiske retningslinjer for konserninnkjøp, samtidig som han/hun har god kommersiell forståelse til å se helhetlige løsninger for konsernet. Den rette kandidaten skal også være samarbeids- og løsningsorientert, med evne til å bygge relasjoner.

Kvalifikasjoner

 • Høyere relevant utdanning med enten juridisk embetseksamen fra Cand.jur eller master i rettsvitenskap
 • Solid erfaring med regelverket for offentlige anskaffelser og forsyningsforskriften
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Ønskelig med erfaring som konsulent eller rådgivende funksjon i større matriseorganisasjon
 • Ønskelig med erfaring med gjennomføring av anskaffelser i offentlig sektor

Avinors verdier åpen, ansvarlig, handlekraftig og kundeorientert er viktige i arbeidshverdagen, og vektlegges i vår vurdering av deg som kandidat.

Vi tilbyr et godt og faglig utviklende arbeidsmiljø i moderne lokaler i Bjørvika i Oslo. Avinor kan tilby konkurransedyktig lønn, forsikringer og gode velferdsordninger.

Avinor AS ønsker mangfold i selskapet når det gjelder kjønn, alder og kulturell bakgrunn.

Registrer din interesse snarest, og senest innen 18. januar 2022.

For mer informasjon ta gjerne kontakt med våre rådgivere i The Assessment Company, Hilde H. Bachmann, telefon 408 51 957 eller Katrine Feyling, telefon 977 58 731.

Kontakter

 • Kontaktperson: Katrine Feyling
 • Stillingstittel: Management Consultant
 • Telefon: +47 977 58 731
 • Kontaktperson: Hilde Heines Bachmann
 • Stillingstittel: Management Consultant
 • Telefon: +47 408 51 957

Sted

Adresse: Dronning Eufemias gate 6

Lignende stillinger|