Kommunalsjef for hjemmetjenester og institusjon

Publisert: Publisert:
StillingstittelKommunalsjef for hjemmetjenester og institusjon
ArbeidsgiverDrammen kommune
TypeFast
LokasjonOslo, Drammen
BransjeHelse og omsorg
StillingsfunksjonAnnet, Ledelse, Omsorg og sosialt arbeid
Søknadsfrist25.02.2022

Hjemmetjenester og institusjon er et av våre største tjenesteområder og omfatter alle våre hjemmetjenester og institusjoner i tillegg til ernæring og kjøkkendrift og tjenestetildeling for kommunen. Tjenesteområdet har til sammen ca. 1500 årsverk fordelt på seks virksomheter. Kommunalsjefen inngår i utvidet ledergruppe i kommunen, rapporterer for tiden til rådmannen og har en sentral rolle i den strategiske utviklingen av tjenestene våre.

Kommunen er svært opptatt av fornyelse, forenkling og forbedring av tjenestene til innbyggerne. Vi søker en kommunalsjef som skal lede an i utviklingen. Vi ser etter deg som er en god endringsleder, som er opptatt av kontinuerlig utvikling og som evner å nå mål. Innenfor hjemmetjenester og institusjoner er det en pågående prosess for å se på hvordan tjenestene kan effektiviseres. Dette arbeidet fordrer at kommunalsjefen har særdeles god evne til å lede omstilling, bygge kultur og utøve tillitsbasert ledelse, som står sentralt i alt lederskap i Drammen kommune.

Sentrale arbeidsoppgaver for ny kommunalsjef

•Utvikling av gode medvirkningsprosesser for brukerne av tjenestene

•Systematisk fag- og kvalitetsarbeid for kontinuerlig utvikling av tjenestene

•Sikre at tjenestene ivaretar brukers verdighet, og gir nødvendig støtte til å mestre eget liv

•Videreutvikle kompetanse og kapasitet i tjenestene i takt med brukergruppens behov

•Sikre økonomistyring og at ressurser utnyttes best mulig og til brukernes beste

•Videreutvikle samarbeidsflater og felles initiativ på tvers av de ulike virksomhetene i tjenesteområdet

•Samhandling internt i kommunen for god koordinering og tverrfaglig innsats der det trengs

•Etablering av nettverk og utvikling av eksterne relasjoner og samarbeid, for eksempel med andre kommuner, utdanningsinstitusjoner, sykehus og andre

Kvalifikasjoner

•Høyere relevant utdanning, minimum bachelornivå og relevant ledererfaring på overordnet nivå.

•Erfaring fra tjenesteområdet er en fordel, men ikke et krav

•Erfaring fra å ha ledet større utviklings- eller endringsprosjekter og kan vise til gode resultater

•Ønskelig med formell lederkompetanse, men bred erfaring kan kompensere for dette

•Ønskelig med erfaring fra politisk styrt organisasjon

•For søkere med annen utdanning enn norsk, kreves språkkunnskaper tilsvarende nivå B2 i muntlig og skriftlig. Dette gjelder ikke skandinaviske søkere. Dokumentasjon vedlegges søknaden

Personlige egenskaper

•God relasjonsbygger, med evne til å samarbeide og bygge nettverk på alle nivåer i organisasjonen, også med politisk nivå

•God organisasjonsforståelse, med evne til å se helheten, sette strategisk retning, foreta prioriteringer og ta beslutninger

•Samfunnsengasjement, og både vilje og evne til å delta i strategisk arbeid der eget tjenesteområde er del av et større hele

•Gode kommunikasjonsevner, med evne til å formidle klare budskap og tilbakemeldinger

•En lagspiller som oppmuntrer til delingskultur og skaper et inkluderende og utviklende arbeidsmiljø

•Trygg og tydelig i lederrollen, med pågangsmot og evne til å håndtere krevende perioder

•Resultatorientert, med evne til å definere mål og fremme effektivitet

•Innovasjonsledelse – skape nye og effektive tjenester

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

•En kommune som jobber aktivt med å skape helsefremmende arbeidsplasser

•Gode utviklings- og læringsmuligheter

•Fleksibel arbeidstidsordning

•Pensjonsordning i Drammen kommunale pensjonskasse

•Lønn og tiltredelse etter avtale

Etter søknadsfristens utløp vil det utarbeides offentlig søkerliste. Ber du om å bli unntatt fra denne listen, må dette grunngis i søknadsportalen, og du vil få en tilbakemelding på dette. Hvis ditt ønske ikke kan imøtekommes, vil du få mulighet til å trekke søknaden.

Spørsmål om stillingen kan rettes til Randi Flugstad mob 905 84 138 eller Trygve Rastad mob 996 09 086 i Amrop Delphi.

Kontakter

  • Kontaktperson: Trygve Rastad
  • Stillingstittel: Konsulent, Amrop Delphi
  • Telefon: +47 996 09 086
  • Kontaktperson: Randi Flugstad
  • Stillingstittel: Partner, Amrop Delphi
  • Telefon: +47 905 84 138

Lignende stillinger|