Daglig leder

Publisert: Publisert:
StillingstittelDaglig leder
ArbeidsgiverVarde Rørleggerservice
TypeFast
LokasjonKjeller
BransjeBygg og anlegg, Håndverkstjenester, VVS
StillingsfunksjonLedelse, Håndverker/Rørlegger

Hva skal til for at kundene våre blir så fornøyde at de bruker oss igjen og igjen? Hvordan får vi folk til å anbefale oss videre til venner og kjente? Disse spørsmålene stilte vi oss da vi etablerte selskapet i 2018. Vi kom frem til at dersom vi er en god veileder for kundene våre, vil vi også bli deres foretrukne samarbeidspartner. Derfor landet vi på at vi skal være en VARDE for kundene våre som viser vei når små eller store utfordringer innenfor rørleggerfaget skal løses.

Er du den rette lederen til å utvikle selskapet videre?

Vi er per i dag et mindre selskap, som har store mål, og nå ser vi etter den rette lederen til å ta Varde med på denne reisen. Vi har store vekstambisjoner både for Østheimgruppen, og for Varde Rørleggerservice AS som en del av denne grupperingen.

Gjennom lønnsom vekst, sammen med konsern, skal du bygge et rørleggerselskap hvor målet er å ta en betydelig posisjon i de geografiske markedene der Østheimgruppen har hovedfokus. Vi ønsker at Varde utvikler seg i tråd med Østheimgruppens strategi, både som en del av familien, og som et selvstendig selskap.

Rette vedkommende får være med på en vekstreise, og bygge et selskap i en etablert struktur. Det ligger store interne synergimuligheter på tvers av selskapene i Østheimgruppen, og det er et betydelig potensial som kan tas ut. I tillegg vil man få et profesjonelt og fremoverlent eierskap og styre til å støtte seg på, med solid økonomi i bunn, og evnen og viljen til å satse.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Daglig drift av selskapet, herunder forvaltningen av selskapets menneskelige og materielle ressurser. Vedkommende skal lede bedriften i samsvar med lovbestemmelser, forskrifter, vedtekter og beslutninger truffet i generalforsamlingen og/eller styret.
 • Lede prosjekter både administrativt og operativt ved behov. Dette inkluderer hovedansvaret for innhenting av oppdrag og prosjekter til selskapet, samt koordinering av disse.
 • I samarbeid med styret fastsette bedriftens mål og strategier, for deretter å ta ansvaret for å gjennomføre og videreutvikle selskapet i henhold til vedtatte selskaps- og konsernstrategi.
 • Ansvaret for forberedelse av styresaker og i samarbeid med styrets leder innkalle til styremøtene.

Utdannelse og erfaring:

 • Fagbrev som rørlegger. Mesterbrev en fordel.
 • Minimum 7-10 års erfaring som rørlegger.
 • Ledet prosjekter og mennesker.
 • Jobbet med kalkulasjon og tilbudsskriving.
 • Fordel å ha kjennskap til Tripletex regnskapssystem.

Personlige egenskaper:

 • Rette vedkommende må ha en sterk økonomisk og forretningsmessig forståelse.
 • Du må like å utvikle både mennesker og selskap gjennom god struktur, sterk gjennomføringsevne og god kommunikasjon.
 • Du må evne å se, og ikke være redd for å trå til der det trengs.

Språk:

Svært god fremstillingsevne på norsk, både skriftlig og muntlig.

Henvendelser vedrørende rollen kan rettes til Prime ved Frode Pettersen, tlf. 478 88 285, Knut Hauge, tlf. 932 11 972 eller styreleder Benny Schreiner, 971 11 016.

Kontakter

 • Kontaktperson: Frode Pettersen
 • Stillingstittel: Partner
 • Telefon: +47 478 88 285
 • Kontaktperson: Knut Hauge
 • Stillingstittel: Rådgiver
 • Telefon: +47 932 11 972

Sted

Adresse: Rolf Olsens Vei 28

Lignende stillinger|