Prosjektgjennomføring og kostnadsestimering

Publisert: Publisert:
ArbeidsgiverJernbanedirektoratet
TypeFast
LokasjonOslo
BransjeKonsulent og rådgivning, Offentlig administrasjon, Transport og logistikk
StillingsfunksjonProsjektledelse, Analyse, Økonomi og regnskap/Samfunnsøkonomi
Søknadsfrist30.01.2023

Vil du bidra til gode investeringer i jernbanesektoren?

Det planlegges store investeringer i jernbanesektoren for å gi jernbanekundene nye, gode togtilbud. Å gi et riktig estimat for de kommende investeringer er svært viktig. Jernbanedirektoratet har et særskilt ansvar i konseptfasen, men følger også opp kostnadsutviklingen frem til ferdigstillelse.

Vi søker nå en Seniorrådgiver for Prosjektgjennomføring og kostnadsestimering for å styrke Seksjon Konsept og utredning. Seksjonen har ansvar for at Jernbanedirektoratet får kunnskapsgrunnlag for strategisk utvikling av transporttilbudet til både reisende og varesendere. Som medarbeider i seksjonen vil du tilhøre et sterkt fagmiljø med 18 medarbeidere og arbeide tett med øvrige fagmiljøer i Jernbanedirektoratet, Bane NOR og andre aktører i sektoren.

Arbeidsoppgaver og ansvarsområder vil blant annet være:

 • Å lede og koordinere fagnettverket innenfor estimering og usikkerhetsanalyse, som skal legge til rette for å sikre faglig utvikling og oppdatering på fagområdet både nasjonalt og internasjonalt
 • Å lage gode beslutningsgrunnlag for direktoratets ledelse og Samferdselsdepartementet, særlig innenfor prosjektgjennomføringsfaget og estimering
 • Å utvikle estimeringsfaget i konseptfase (tidligfase)

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning i kombinasjon med relevant erfaring. Bred, relevant erfaring kan erstatte høyere utdanning
 • Erfaring fra å delta i prosjektgjennomføring av komplekse prosjekter
 • God kunnskap om estimeringsteknikker og tolkninger av usikkerhetsanalyse
 • Kunnskap om eierstyringsprosesser og statens prosjektmodell er en fordel
 • Du bør ha minimum fem års relevant erfaring
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

Vi søker deg som er faglig engasjert og evner å se gode løsninger. Du er initiativrik, tar selvstendig ansvar og sørger for å levere gode besvarelser i tide. For å lykkes i stillingen, må du være strukturert og ha et blikk for både helhet og detaljer. Du evner å jobbe selvstendig og er nøyaktig, jobber planmessig og samhandler godt med kollegaer og ledere i direktoratet, samt eksterne aktører. Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Gode muligheter for faglig utvikling i et direktorat og sektor det satses på
 • Et aktivt og engasjert arbeidsmiljø
 • Jobbe tett med faglig sterke kollegaer
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Sentrale lokaler i Oslo, Trondheim eller Bergen
 • Stillingen lønnes etter 1364 seniorrådgiver fra kr 600 000 – 880 000 avhengig av søkerens kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Vi vil at alle som jobber i Jernbanedirektoratet skal kunne identifisere seg med våre verdier: nytenkende, åpen, modig og kompetent.

Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller lignende.

Du kan lese mer om inkludering og mangfold i staten her: https://arbeidsgiver.difi.no/positivsaerbehandling

I samsvar med offentlighetsloven § 25 vil offentlig søkerliste foreligge etter søknadsfristens utløp. Dersom du ønsker å reservere deg mot å stå på offentlig søkerliste, må det begrunnes. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkere kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Søkere vil i tilfelle bli informert før offentliggjøringen og vil ha mulighet til å trekke søknaden.

Vi benytter oss av Semac for bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater i vår rekrutteringsprosess. Bakgrunnssjekken utføres etter samtykke fra deg som søker og innebærer at vi verifiserer CV og annen søknadsdokumentasjon i forbindelse med ansettelsen.

Interessert?

Send søknad innen 30.01.2023. Ønsker du mer informasjon om stillingen, kontakt våre rådgivere i The Assessment Company, Hilde Heines Bachmann tlf. 408 51 957 eller Camilla Kristiansen tlf. 408 71 750, eller seksjonsleder Utredning og analyse, Tatiana Klougman, tlf. 916 56 370.

Kontakter

 • Kontaktperson: Hilde Heines Bachmann
 • Stillingstittel: Management Consultant
 • Telefon: +47 408 51 957
 • Kontaktperson: Camilla Kristiansen
 • Stillingstittel: Management Consultant
 • Telefon: +47 408 71 750

Sted

Adresse: Biskop Gunnerus gate 14A