Vil du være med å utvikle fremtidens eiendommer?

Publisert: Publisert:
Utløpt
StillingstittelEiendomssjef Vestfold
ArbeidsgiverR8 Property ASA
TypeFast
LokasjonTønsberg
BransjeBygg og anlegg, Eiendom, Bank, finans og forsikring
StillingsfunksjonProsjektledelse, Forretningsutvikling og strategi, Forhandling
Søknadsfrist18.10.2021

Vil du være med å utvikle fremtidens eiendommer?

Vestfold er et av R8 Property ASAs satsningsområder. Selskapet har foretatt vellykkede eiendomskjøp, og har store ambisjoner for fremtidige prosjekter. For å styrke selskapets tilstedeværelse i Vestfold, vil eiendomssjefen ha en nøkkelrolle i den offensive satsingen. Eiendomssjefen vil være ansatt i R8 Management, forvaltningsselskapet til R8 Property.

Eiendomssjef

Eiendomssjefen i R8 Management vil være ansvarlig for kommersiell oppfølging av alle eksisterende investeringer i R8 Propertys portefølje i Vestfold. Ansvarsområdet kan enkelt beskrives som fortsatt å sikre at selskapet har Norges mest fornøyde leietakere, og å maksimere inntekter og minimere kostnader.

Overordnede ansvarsområder

Eiendomssjefen får utleie- og budsjettansvar for en portefølje bestående av næringseiendommer i området.

Eiendommene er i hovedsak næringslokaler (kontor), hvorav flere av dem har et spennende utviklingspotensial.

Eiendomssjefen er ansvarlig for å holde seg løpende oppdatert på bevegelsene i leiemarkedet, med spesielt fokus på nærområdet Vestfold. Dette innebærer at relasjonsbygging og oppfølging av eksisterende og potensielle leietakere er en vesentlig del av hverdagen.

Eiendomssjefen har videre ansvar for rapportering, herunder vurderinger om markedet, leienivå, utviklingspotensial, nødvendige justeringer etc. Det er også en forventning om at eiendomssjefen kan styrke R8 Propertys satsing i området gjennom eksisterende nettverk og nye forbindelser i området.

Hovedoppgaver:

 • Representere R8 Management i ulike sammenhenger. Dette gjelder bl.a. markedsarbeid i Vestfold, være kontaktpunkt mot leverandører og andre eksterne aktører, etablere og utvikle relasjoner med eksisterende og potensielle kunder.
 • Ansvar for utleie i en definert portefølje, oppfølging av potensielle kunder, utarbeide tilbud/presentasjoner, fremforhandle leiekontrakter og benytte megler ved behov. Rapporteringsansvar for eiendommene, inkludert utarbeiding av kvartalsvise utleierapporter og månedlige statusoppdateringer.
 • Vurdere, analysere og utarbeide beslutningsgrunnlag for prosjekter i samarbeid med eiendomsutviklere i egen organisasjon. Følge opp utviklings- og byggeprosesser slik at kundens behov og interesser ivaretas.
 • Ansvar for å ivareta R8 Propertys eiendomsportefølje i Vestfold, herunder bestilling av ombygginger og oppgraderinger, inngåelse av drifts -og leverandøravtaler for alle bygg i porteføljen. Ansvar for budsjettering; gårdeier- og driftsbudsjett, samt oppfølging av økonomiske forhold.
 • Utarbeide investeringsoversikt per eiendom i samarbeid med drift/teknisk avdeling.

Stillingen rapporterer til daglig leder i R8 Management, Ronny Sundvall.

Arbeidssted: Tønsberg/Porsgrunn. Vår nye eiendomssjef har trolig tilhørighet til Vestfold.

Erfaring og kvalifikasjoner

Aktuelle kandidater bør ha flere års erfaring fra næringseiendom (meglere, forvaltere, konsulenter) eller tilstøtende bransjer, eksempelvis hotell eller facility management. Høyere utdanning innen øk./adm., jus, markedsføring, ingeniørfag o.l. er ønskelig, men relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning.

For å lykkes i rollen er det avgjørende med markedserfaring fra området, samt forståelse for hvilke løsninger som skaper gode arbeidsplasser og servicefunksjoner for våre leietakere.

Du behøver ikke å ha kjernekompetanse på drift og teknisk forvaltning, ei heller operativ kommersiell forvaltning, men bør ha kjennskap til hvordan det gjennomføres.

Hvem er du:

Du har kommersiell legning med god forretningsforståelse og kundefokus. Personlig interesse for eiendom og eiendomsutvikling er et pluss. Likedan vil interesse for - og kunnskap om - bærekraft spille positivt inn. Du er en trygg og selvdreven person med en positiv grunnholdning, som gjør deg til et verdifullt bindeledd mellom R8, leietakere og leverandører. Aktuelle kandidater bør ha god skriftlig og muntlig formuleringsevne, være selvstendige og serviceinnstilte, og glede seg over å finne gode løsninger både for selskapet og leietakerne.

Du bør trives med forhandlingssituasjoner, høyt tempo og korte beslutningsveier, og ha en stor kontaktflate.

Du er energisk og humørfylt, og kan kjenne deg igjen i de fleste av følgende egenskaper:

 • Erfaring og trygghet til å ta beslutninger på egen hånd
 • Trives med å være utførende og gjøre jobben selv
 • Proaktiv arbeidsform; ta initiativ til prosesser og prosjekter
 • Strukturert, ansvarlig og resultatorientert
 • Tillitsvekkende og relasjonsorientert, med høy faglig integritet

Hvorfor velge R8 og denne muligheten?

 • Solid merkevare med svært fornøyde samarbeidspartnere og Norges mest fornøyde leietakere
 • Mye god in house-kompetanse på forvaltning
 • Store påvirkningsmuligheter og korte beslutningsveier
 • Spennende prosjekter innenfor by- og stedsutvikling med sterkt fokus på bærekraft og innovasjon
 • Uformelt, godt og inspirerende arbeidsmiljø med evne og vilje til å spille hverandre gode

Dette, sammen med konkurransedyktige vilkår og muligheten til å bidra til selskapets videre utvikling, håper vi vil være attraktivt for vår nye eiendomssjef i Vestfold.

Ved spørsmål om stillingen, ta kontakt med en av våre rådgivere i Hartmark Executive Search, Sondre Trønnes Nygård, tlf. 901 07 296 eller Anne Cathrine Ringnes, tlf. 930 85 543. Søknadsfrist er 18. oktober.

Kontakter

 • Kontaktperson: Sondre Nygård Trønnes
 • Stillingstittel: Partner og rådgiver
 • Telefon: +47 901 07 296
 • Kontaktperson: Anne Cathrine Ringes
 • Stillingstittel: Seniorrådgiver research & analyse
 • Telefon: +47 930 85 543

Sted

Adresse: KJELLEVEIEN 21

Lignende stillinger|