IKT- brukerstøtte i Norad (rådgiver)

Publisert: Publisert:
StillingstittelIKT- brukerstøtte
ArbeidsgiverNORAD
TypeFast
LokasjonOslo
BransjeKonsulent og rådgivning, Offentlig administrasjon, Forskning, utdanning og vitenskap
StillingsfunksjonIT drift og vedlikehold/IT-support
Søknadsfrist29.05.2022

Norad benytter i dag UDs tekniske plattform og deres tjenester innen IKT-brukerstøtte. Det er besluttet at Norad i løpet av 2023 skal etablere sine egne IKT-tjenester uavhengig av departementet. Med kun få unntak må Norad etablere samtlige grunnleggende IKT-tjenester med nye leverandører og egne interne ressurser. IKT brukerstøtte er en av disse funksjonene og vi ønsker å etablere dette med varige, interne ressurser som kan arbeide fra Norads lokaler. I tillegg ønsker vi at ressursen skal kunne koordinere mot brukerstøttefunksjoner i andrelinje hos dedikerte produktteam. Norad har i dag én administrativt ansatt intern heltidsressurs på IKT brukerstøtte i tillegg til kapasitet fra UDs IKT Servicedesk. Personen vil ha varierte arbeidsdager og må være fleksibel nok til å løse oppgaver som dukker opp, samtidig som det også er viktig å drive med forbedringsarbeid slik at vi lærer som organisasjon og kan iverksette tiltak ved behov.

Avdeling for virksomhetsstyring i Norad er en nyopprettet avdeling med tre seksjoner. Avdelingen bidrar til at Norad skal levere på sin strategi og overordnede mål, og vil ha ansvar for å videreutvikle virksomhetsstyringen og budsjett- og økonomioppfølgingen av tilskuddsmidler og driftsmidler. Avdelingen har også ansvar for å videreutvikle forvaltningssystemer, IKT tjenester og digitaliseringen i Norad.

Den ledige stillingen har tilhold i seksjon for digitalisering, men jobber med hele Norad som nedslagsfelt.

Arbeidsoppgaver

 • Utføre IT-brukerstøtteoppgaver for ansatte lokalt, via telefon eller henvendelser i sakshåndteringssystem
 • Problemløsing, feilretting og utføre brukerstøtte på maskinvare, applikasjoner og møteromutstyr
 • Oppsett og support av PC, mobile enheter og tilhørende utstyr
 • Koordinere og følge opp tjenester fra eksterne leverandører
 • Gjennomføre brukeropplæring, lage brukerveiledninger og kommunisere gode løsninger til våre ansatte
 • Bistå i små og store IT-relaterte prosjekter
 • Kontinuerlig jobbe for å bedre brukerstøttefunksjonen i Norad sammen med seksjonens medarbeidere og ledere
 • Bruker- og tilgangadministrasjon
 • Foreslå forbedringer og være med på å sikre at Norads ansatte får en god digital arbeidshverdag
 • Andre oppgaver kan bli lagt til stillingen etter behov

Kvalifikasjoner

 • Fagbrev i IKT servicefag, IT driftstekniker eller annen relevant utdanning. Relevant erfaring kan kompensere for formell utdanning
 • Arbeidserfaring fra IT brukerstøtte er en fordel
 • Svært god muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk
 • Det er ønskelig at du har teknisk og funksjonell kunnskap og erfaring innenfor flere av fagområdene listet opp under:
  - Microsoft 365 (Office-pakken, Sharepoint online, Teams etc.)  Gjerne også PowerApps og PowerBI
  - Microsoft Endpoint Manager (Intune)
  - Azure
  - Windows 10/11
  - Active Directory / Azure AD
  - Ysoft SAFEQ Sikker print
  - iPhone/iPad – feilsøking og oppsett
  - Logitech Rally-møteromsløsninger
  - Generell feilsøking og brukerstøtte på PC og applikasjoner

Personlige egenskaper

 • Selvstendig og serviceinnstilt
 • Teknisk dyktig
 • Pedagogisk og løsningsorientert
 • Strukturert
 • Uavhengig og initiativrik

Vi tilbyr

 • Interessante og viktige arbeidsoppgaver
 • Mulighet for faglig utvikling og fordypning i en bransje i rask utvikling
 • Godt tverrfaglig arbeidsmiljø med engasjerte og dyktige medarbeidere
 • Fleksibel arbeidstid
 • Gode pensjonsordninger og mulighet for boligfinansiering gjennom Statens pensjonskasse
 • En moderne og flott kantine og et velutstyrt treningsrom

Tilsettingen er fast og lønnes som rådgiver i stillingskode 1434, i lønnspenn 51-70 (kr 468 300 - 650 300). Innplassering skjer på bakgrunn av kompetanse og erfaring.
Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen. Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.
Elektronisk kopi av vitnemål og attester legges ved søknaden. Søkere som innkalles til intervju må ta med originaldokumentene.

Spørsmål om stillingen

Kjell Arne Klingen - Seniorrådgiver
Telefon: 472 60 804

Randi Aalgard - Digitaliseringsdirektør
Telefon: 924 48 020

Sektor. Offentlig
Sted: Bygdøy allé 2, 0257 Oslo
Bransje: Offentlig administrasjon, Forskning, utdanning og vitenskap, Konsulent og rådgivning
Stillingsfunksjon: IT drift og vedlikehold / IT-support
Nøkkelord: IT, Brukerstøtte, Support, Feilsøking, Oppsett

Lignende stillinger|