Vil du ta lederskap i bærekraftig utvikling av Våler kommune?

Publisert: Publisert:
StillingstittelKOMMUNEDIREKTØR
ArbeidsgiverVåler kommune
TypeFast
LokasjonVåler i Solør
BransjeOffentlig administrasjon
StillingsfunksjonLedelse, Kontor og administrasjon
Søknadsfrist31.01.2022

KOMMUNEDIREKTØR Vi søker en trygg og erfaren leder som har ledet prosesser innen omstilling og endring, og som i sitt lederskap har fokus på samarbeid og utvikling. Som kommunedirektør i Våler kommune skal du videreutvikle kommunen, i tett samspill med politisk ledelse og egen organisasjon. Sentralt for deg som kommunedirektør blir det å bidra til godt og tillitsfullt samspill mellom politikk og administrasjon.

Våler er et flott sted å bo og leve i. Vi har flere store og mellomstore bedrifter i kommunen, både Norges største sagbruk (Moelven Våler AS), Norges største sponplatefabrikk (Forestia), Norges største kjøretøysenter (NAF Trafikksenter) og Norges største rugeri (Nortura Samvirkekylling) har tilhold i kommunen. Flere av bedriftene er lokalisert på et stort og voksende industriområde på Braskereidfoss, hvor bedriftene samhandler med fokus på sirkulær økonomi og det grønne skiftet. Sammen med et omfattende jord- og skogbruk har Våler et sammensatt og rikt næringsliv. I tillegg har kommunen nettopp fullført et spennende utbyggingsprosjekt bestående av ny 1-10 skole og aktivitetshus.

Hva får du jobbe med?

Kommunen fortetter utviklingen av en økonomisk bærekraftig kommune, og har vedtatt å gjennomføre en omfattende omstillingsprosess. Her forventes det at kommunedirektøren utøver et konstruktivt og tydelig lederskap, i samarbeid med ledere, tillitsvalgte og politikere.

Utover dette vil sentrale arbeidsoppgaver være:

 • Lede og videreutvikle en kompetent organisasjon og sørge for gode og trygge tjenester for innbyggerne
 • Sikre grundig og faktabasert saksbehandling med synliggjøring av alternativer og handlingsrom og at politiske vedtak gjennomføres i organisasjonen
 • Være pådriver for systematisk utvikling av kvalitetsarbeidet i kommunen
 • Sikre økonomisk bærekraft
 • Sikre at tillit og åpenhet preger organisasjonen og samspillet inn mot politikken
 • Være en pådriver i kommunes rolle som samfunns- og næringsutvikler

Hvem ser vi etter?

(Alternativ til listen Lederstil/personlige egenskaper)

Vår nye kommunedirektør er en kulturbygger som skaper stolthet og stabilitet i organisasjonen. En tillitsvekkende, faglig og trygg kommunedirektør med et strategisk og helhetlig tankesett, som motiverer gjennom å lytte, gi tillit og handlingsrom - i tillegg til å stille krav. Vedkommende evner å trekke folk i samme retning mot felles mål, og videreutvikle et godt samspill mellom administrasjon, tillitsvalgte, politikere, innbygger og organisasjons- og næringsliv. Til grunn ligger gode kommunikasjonsegenskaper og evne til å prioritere og effektivt iverksette politiske vedtak.

Kvalifikasjoner

 • Solid erfaring som leder med dokumenterbare resultater
 • Innsikt og erfaring fra offentlig/ kommunal sektor og fra arbeid med politiske prosesser
 • God økonomiforståelse
 • Erfaring fra omstillings/ endringsprosesser med gode resultater
 • Relevant høyere utdanning
 • Personlige egenskaper som nevnt over vil bli vektlagt

Lederstil/personlige egenskaper

 • Faglig og personlig tillitvekkende og trygg
 • Strategisk og helhetstenkende
 • Kulturbygger som skaper stolthet og stabilitet i organisasjonen
 • Motiverer gjennom å lytte, gi tillit og handlingsrom, i tillegg til å stille krav
 • Evner å videreutvikle et godt samspill og felles mål mellom administrasjon, tillitsvalgte, politikere, innbyggere og organisasjons- og næringsliv
 • Kommuniserer godt, evner å prioritere, og effektivt iverksette politiske vedtak

Hva tilbyr vi?

 • Varierte og spennende arbeidsoppgaver i et godt arbeidsmiljø
 • Bred politisk enighet om de utfordringene kommunen har
 • Lønn etter avtale
 • God pensjonsordning gjennom KLP

Vi ønsker å raskt komme i dialog med interesserte kandidater, i god tid før søknadsfrist.

Ønsker du mer informasjon om stillingen, kontakt våre rådgivere hos The Assessment Company, Gro-Anett S. Haugen tlf. 974 08 693 eller Hege Langfeldt tlf 959 31 434.

Vi ser frem til å motta søknad og CV innen søknadsfristen 31. januar 2022.

Kontakter

 • Kontaktperson: Gro-Anett Haugen
 • Stillingstittel: Partner og Management Consultant
 • Telefon: +47 974 08 693
 • Kontaktperson: Hege Langfeldt
 • Stillingstittel: Partner / Managment Consultant
 • Telefon: +47 959 31 434

Sted

Adresse: Vålergutua 251

Lignende stillinger|