Vil du jobbe med risikovurdering og finansiell etterretning?

Publisert: Publisert:
Utløpt
StillingstittelVi søker fagspesialist til Analysis og Risk Assessment
ArbeidsgiverHandelsbanken Norge Anti hvitvask
TypeFast
LokasjonOslo
BransjeBank / Finans / Forsikring
StillingsfunksjonØkonomi og regnskap/Controller, Konsulent, Revisjon og kontroll
Søknadsfrist15.08.2022

Bli kjent med Handelsbanken

Handelsbankens sentrale avdeling for forebygging av økonomisk kriminalitet søker fagspesialist til gruppen for Analysis & Risk Assessment. I samarbeid med kontorene er utgjør avdelingen førstelinjeforsvaret for å forebygge og avdekke at banken ikke benyttes som ledd i hvitvasking, terrorfinansiering og annen økonomisk kriminalitet. Avdelingen har det overordnede ansvaret for tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering for samtlige enheter av Handelsbanken som driver virksomhet i Norge. Avdelingen består av områdene risiko og analyse, svindel, KYC, transaksjonsmonitorering, og governance.

Hovedoppgavene i gruppen Analysis & Risk Assessment består blant annet av risikovurdering, risikostyring, finansiell etterretning, utvikling og vedlikehold av modell for kunderisikoklassifisering og transaksjonsovervåkningsmodeller, sanksjoner, ad hoc-analyser mm. Det vil være tett samarbeid med øvrige team innen avdelingen for anti-hvitvask, foruten bankkontorer og andre avdelinger.

Som fagspesialist i Analysis & Risk Assessment vil du ha følgende hovedarbeidsoppgaver:

 • Kvalitetssikre og analysere kvantitativ data til å utarbeide risikoanalyser
 • Sikre at bankens virksomhetsinnrettede risikovurdering belyser relevante risikoområder
 • Bidra i arbeidet med risikovurdering knyttet til hvitvasking og terrorfinansiering
 • Foreslå og utrede/kartlegge behov og muligheter for risikoreduserende tiltak, samt bidra i utforming og implementering av tiltakene
 • Bistå i arbeidet med å utvikle nye og eksisterende senarioer til bruk i transaksjonsmonitorering
 • Innhente finansiell etterretning, intern og ekstern
 • Gjennomføre analyser for å identifisere modus og trender
 • Delta i relevante prosjekter for kontinuerlig forbedring av prosesser og rutiner innenfor avdelingens ansvarsområde

Kompetansekrav

 • Relevant høyere utdannelse (f.eks. økonomi, statsvitenskap og jus)
 • Erfaring fra arbeid innen økonomisk kriminalitet
 • Erfaring fra arbeid med risikovurdering
 • God forståelse av regelverk, forskrifter og tilsynspraksis innen anti-hvitvask
 • Meget høyt nivå på skriftlig kommunikasjon norsk og engelsk
 • Fordel med prosjektledererfaring

Personlige egenskaper

Vi søker deg som er analytisk, har høy arbeidskapasitet og evne til å gjennomføre komplekse oppgaver. Du har en strukturert arbeidsform, evne til å jobbe selvstendig, drive prosesser fremover og en god gjennomføringsevne. Videre er det viktig at du er løsningsorientert, har evne til å se mulige forenklinger og forbedringer og har et kommersielt tankesett. For at vi sammen skal lykkes må du ha gode samarbeidsevner og stor vilje til å dele kunnskap og erfaringer med dine kollegaer.

Utviklingsmuligheter

I stillingen som fagspesialist blir du en del av et større fagmiljø. Du får god mulighet til å utvikle kompetansen din innenfor antihvitvask-området. Utstrakt dialog med bankkontorene og andre internavdelinger gir et bredt nettverk med kollegaer i banken, og med eksterne aktører.

Ønsker du nye utfordringer, da har du mulighet nå!

Ta gjerne kontakt for en konfidensiell og uformell part om stillingen.

Spørsmål om stillingen

Camilla Flesjø Christiansen - Gruppeleder
Telefon: 918 14 112

Sektor: Privat
Sted: Tjuvholmen Allè 11, 0113 Oslo
Bransje: Bank, finans og forsikring, Økonomi og regnskap
Stillingsfunksjon: Konsulent, Revisjon og kontroll, Økonomi og regnskap / Controller

Lignende stillinger|