Holmestrand kommune søker en strategisk og synlig kommunalsjef

Publisert: Publisert:
StillingstittelKommunalsjef – Samfunn, teknikk og miljø
ArbeidsgiverHolmestrand kommune
TypeFast
LokasjonHolmestrand
BransjeOffentlig administrasjon
StillingsfunksjonLedelse, Forretningsutvikling og strategi, Økonomi og regnskap/Økonomistyring og budsjettering
Søknadsfrist01.03.2023

Kommunalsjef - Samfunn, teknikk og miljø

Kommunalsjefen vi leter etter er en utviklingsorientert og fremtidsrettet samfunnsaktør. Dersom dette appellerer til deg, er kanskje du den kommunalsjefen vi ønsker oss!

Fremtidens tjenester i kommunen bygges med god og relevant kompetanse, godt medarbeiderskap, mestringsorientert ledelse og samarbeid for å nå mål. Holmestrand kommune søker en strategisk, strukturert og synlig kommunalsjef for programområdet Samfunn, teknikk og miljø som kan bidra til å imøtekomme dagens og fremtidens forventninger til området.

Samfunn, teknikk og miljø har et bredt spekter av oppgaver innen planlegging, samfunnsutvikling, kommunalteknisk drift og tjenesteformidling. Holmestrand kommune er inne i en ekspansiv periode med viktige utviklingsprosjekter og store investeringer knyttet til bl.a. sentrumsutvikling, utbygging av skoler og boliger. Kommunen har et godt tjenestetilbud og en kompetent og velfungerende organisasjon.

Kommunalsjefen har en viktig rolle i å bidra til videreutviklingen av Holmestrand kommune som en fremtidsrettet samfunnsaktør. Kommunalsjefområdet består i dag av fire virksomheter med totalt ca. 170 ansatte: Eiendom og samferdsel, Vann og avløp, Plan, bygg og landbruk og Service og renhold.

Stillingen inngår i kommunedirektørens ledergruppe.

Statistisk sentralbyrå har kommet med nye tall for befolkningsveksten i landet, og Holmestrand kommune er blant topp fem i Norge, og den kommunen som vokser mest i Vestfold og Telemark fylke samt i Drammensregionen. Les mer her: https://holmestrand.kommune.no/aktuelt/alle-vil-til-holmestrand-kommune.17686.aspx

Stillingens hovedansvarsområde:

  • Ansvar for drift og tjenesteutvikling av egne virksomhetsområder
  • Delta i den strategiske ledelsen av Holmestrand kommune
  • Forberede og godkjenne saker til politisk behandling
  • Representere kommuneadministrasjonen i politiske møter
  • Prosjekteier for flere store og spennende prosjekter, herunder sørge for at pågående prosjekter blir gjennomført etter økonomi- og strategiplaner
  • Budsjett- og økonomikontroll
  • Samhandling med eksterne aktører og deltagelse i interkommunalt samarbeid

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Utdanning på masternivå relevant for fagområdet gjerne med jus, samfunnsplanlegging og/eller økonomi i fagkretsen. Annen relevant utdanning på høgskole-/universitetsnivå og særskilt relevant erfaring kan også vurderes
  • Relevant lederkompetanse
  • God kunnskap om relevant lov og avtaleverk
  • Erfaring fra klima, samfunns- og byutvikling
  • God innsikt i kommunal forvaltning og politiske prosesser
  • God kunnskap i økonomistyring
  • Erfaring fra mediehåndtering
  • Erfaring med prosjektledelse
  • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne

Vi ser etter deg som

  • er trygg, tydelig og robust
  • er samfunnsorientert og utadvendt med forståelse for nødvendigheten av samhandling og åpenhet
  • har gode lederegenskaper
  • arbeider strukturert og tenker helhetlig
  • har godt humør og er en lagspiller
  • har stor arbeidskapasitet og gjennomføringskraft
  • har evnen og viljen til et godt samarbeid med politiske miljøer (eller organer) og på tvers i organisasjonen og med tillitsvalgte/vernetjenesten

Vi tilbyr:

  • En spennende stilling i en organisasjon med viktige og meningsfylte oppgaver.
  • Stor frihet og handlingsrom innen eget ansvarsområde.
  • Stor innflytelse i strategiske diskusjoner om utvikling av kommunen.
  • En sentral plass i en organisasjon med dyktige medarbeidere, tillitsvalgte og ledere.

Lønn etter avtale. Medlemskap i god pensjonsordning i KLP. Fra lønnen trekkes 2% innskudd til pensjonsordning. Arbeidstakere ansettes i kommunen på de vilkår og med de rettigheter og plikter som følger av overenskomster, reglementer og lover.

Attester og vitnemål tas med ved et eventuelt intervju. Kommunen er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Vi jobber sammen for et godt og inkluderende arbeidsmiljø.

Søkerlister med opplysninger om navn, alder, stilling eller yrkestittel og bosted- eller arbeidskommune for hver søker er offentlig iht. offentleglova. Det kan gjøres unntak dersom søker anmoder om dette og grunngir dette i søknaden. Dersom anmodningen ikke tas til følge, vil søkeren varsles om dette.

For nærmere informasjon om stillingen kontakt våre rådgivere i Skagerak Consulting, Sissel Gladsø, 402 03 866 eller Ruth-Camilla Aas, 911 77 259. Du kan også kontakte kommunedirektør Lars Joakim Tveit på 907 56 926.

For å unngå bedrageriforsøk, vil vi presisere at vi aldri ber om BankID-informasjon i søknadsprosessen.

Kontakter

  • Kontaktperson: Ruth-Camilla Aas
  • Stillingstittel: Seniorrådgiver
  • Telefon: +47 911 77 259
  • Kontaktperson: Sissel Gladsø
  • Stillingstittel: Seniorrådgiver
  • Telefon: +47 402 03 866
  • Kontaktperson: Lars Joakim Tveit
  • Stillingstittel: Kommunedirektør
  • Telefon: +47 907 56 926

Sted

Adresse: Rådhusgaten 11

Nettverk