Havarikommisjonen søker havariinspektører til vei og landforsvarsavdelingen


Publisert
Søknadsfrist 24.08.2020

StillingstittelIngeniøryrker
TypeFast
ArbeidsgiverStatens havarikommisjon
LokasjonViken
BransjeBil, kjøretøy og verksted

Statens havarikommisjon (SHK) har som oppgave å undersøke ulykker og alvorlige hendelser innen luftfarts-, jernbane-, veg-, sjøfarts- og forsvarssektoren. Formålet med undersøkelsene er å utrede forhold som antas å ha betydning for forebygging av ulykker i transport- og forsvarssektoren. Statens havarikommisjon skal ikke ta stilling til sivilrettslig eller strafferettslig skyld eller ansvar. SHK er lokalisert i moderne lokaler i Lillestrøm.

I tillegg til alvorlige veitrafikkulykker skal vei og landforsvarsavdelingen fra 1. juli 2020 undersøke utvalgte alvorlige ulykker på land som skjer innen forsvarssektoren. Dette inkluderer også ulykker som ikke er knyttet til transport.

Våre medarbeidere i avdelingen motiveres av å delta i samfunnsnyttig arbeid gjennom ulykkes-undersøkelser som bidrag til å forebygge nye ulykker. Havarikommisjonen kan med denne utvidelsen i oppgaveporteføljen tilby to spennende stillinger spesielt knyttet til undersøkelse av ulykker som skjer på land i forsvarssektoren. De som ansettes må også påregne å delta i undersøkelser innen sivil veitrafikk.

Hovedoppgaven for stillingene vil være å planlegge og gjennomføre sikkerhetsundersøkelser av utvalgte ulykker inkludert utarbeidelse av offentlige rapporter. Rammene ligger i aktuelt lovverk, havarikommisjonens styringssystem og egen undersøkelsesmetodikk.

Som havariinspektør må du være i stand til å sette deg inn i komplekse og nye problemstillinger og du må kunne uttrykke deg godt både skriftlig og muntlig. Arbeidet skjer i en veksling mellom individuelt arbeid og gruppearbeid og krever gode individuelle ferdigheter, samarbeidsevner og fleksibilitet. Stillingene vil gi gode muligheter for bred faglig utvikling, daglige utfordringer og varierte oppgaver i et kompetent miljø.

Stillingen kan inngå i egen vaktordning som godtgjøres etter egen særavtale.

Kvalifikasjoner

 • Relevant militærfaglig og/eller teknisk utdanning på bachelornivå eller høyere. Lang relevant erfaring/tjeneste i Forsvaret kan kompensere for utdanningskravet.
 • God kunnskap om Forsvarets organisasjon og samfunnsoppdrag, samt god kjennskap til øvrige etater og virksomheter i forsvarssektoren.
 • Erfaring med sikkerhetsarbeid gjennom regelverksarbeid, kontroll eller tilsyn og undersøkelser av ulykker/hendelser er en ønskelig.
 • Erfaring fra internasjonal tjeneste er en fordel.
 • Gode skriftlige og muntlige språkferdigheter i norsk og engelsk.
 • Førerkort minimum klasse B.
 • Må kunne sikkerhetsklareres til HEMMELIG.


Personlige egenskaper

 • Analytisk evne samt en strukturert og nøyaktig arbeidsform.
 • Løsningsorientert, motivert, initiativrik og fleksibel.
 • Evne til å veksle mellom selvstendig arbeid og teamarbeid.
 • Være lærevillig, åpen, søkende og tillitvekkende.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Evne til både praktisk og analytisk arbeid.
 • Personlig egnethet vektlegges høyt, herunder å kunne leve opp til SHKs verdier: troverdig, kompetent, nytenkende og medmenneskelig.


Vi tilbyr

 • Stillingen lønnes som havariinspektør fra kr 660 000 til 755 000. Det trekkes 2 % av lønnen til Statens Pensjonskasse.
 • For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.
 • Gode muligheter for kurs- og videreutdanning.
 • Fleksibel arbeidstid, overtid kompenseres.
 • Gode personalordninger og flotte lokaler med tilgang til parkering.
 • Trening i arbeidstiden.
 • Telefon dekket av arbeidsgiver.
 • Godt arbeidsmiljø.


Andre opplysninger

 • SHK gjør oppmerksom på at vi benytter bakgrunnssjekk i våre ansettelsesprosesser.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova), § 25.
 • SHK legger vekt på mangfold og vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke stillingen uavhengig av alder, kjønn, kulturell bakgrunn eller hull i CV.
 • Noe reisevirksomhet må påregnes.


For mer informasjon om stillingene, kontakt Ida Opaker i Personalhuset Search & Selection tlf.: 952 24 152 eller Rolf Mellum, avdelingsdirektør i vei og landforsvarsavdelingen på tlf.: 958 94 802. 

Har du spørsmål om stillingen vil henvendelser bli besvart fra 03.08.20 grunnet ferieavvikling. Er det noe som haster, ta kontakt på mail eller telefon.

Vi tar ditt personvern på alvor. Vi ber deg derfor om å sende søknad og CV via lenken i annonsen som fører deg inn i SHK sitt rekrutteringssystem. Da kan vi behandle din søknad og dine opplysninger på en trygg og sikker måte. 

Om arbeidsgiveren

Statens havarikommisjon (SHK) har som oppgave å undersøke ulykker og alvorlige hendelser innen luftfarts-, jernbane-, veg-, sjøfarts- og forsvarssektoren. Formålet med undersøkelsene er å utrede forhold som antas å ha betydning for forebygging av ulykker i transport- og forsvarssektoren. Statens havarikommisjon skal ikke ta stilling til sivilrettslig eller strafferettslig skyld eller ansvar. SHK er lokalisert i moderne lokaler i Lillestrøm.

Sektor Offentlig

Antall stillinger2

StedSOPHIE RADICHS VEI 17, 2003 Lillestrøm

Bransje Bil, kjøretøy og verksted, Forsvar og militær, Politi og sikkerhet

Stillingsfunksjon Sikkerhet, Analyse, Rådgivning

Nøkkelord vei, sikkerhet, kjøretøy, Forsvaret, etterforskning

Del jobb på