Angelil får ikke prøvd saken på nytt

Tidligere Eltek-sjef Morten Angelil må sone straffen for grovt skattesvik etter at Gjenopptakelseskommisjonen har besluttet at dommen fra 2012 ikke gjenopptas.

Angelil ble dømt til fengsel i ett år og seks måneder for grovt skattesvik, men ble frikjent for innsidehandel.

Angelil og advokatene hans mener feil juss ble lagt til grunn for dommen, men ble ikke hørt av Gjenopptakelseskommisjonen.

Han vil nå sone straffen og betale boten på 225.000 kroner. Seks måneder av straffen ble gjort betinget.

Angelil ble dømt i Oslo tingrett i november 2012. Da sa Økokrim at de mente det var riktig å domfelle også for tiltalepostene som gjaldt innsidehandel.

Morten Angelils far, Eltek-gründeren Alain Angelil, ble dømt til åtte års fengsel for grovt skattesvik og ulovlig innsidehandel året før.


På forsiden nå