Arbeidstilsynet anmelder byggmester Langemyhr

Arbeidstilsynet har bestemt seg for å anmelde byggmester Harald Langemyhr etter avsløringene om sosial dumping.

–.Vi har bestemt oss for å gå til politianmeldelse av Langemyhr, sier avdelingsleder Pål Lund i Arbeidstilsynet i Oslo.

Bakgrunnen for anmeldelsen er forholdene som ble oppdaget i mars i år. Arbeidstilsynet har tidligere gitt Harald Langemyhr fem pålegg i saken, blant annet for brudd på arbeidsavtaler, lønnsforhold, arbeidstid og boforhold.

–.Vi bygger på brudd på arbeidsmiljøloven og forskrift om allmenngjøring, sier Lund.

Anmeldelsen blir sendt over til politiet i løpet av denne uken, og blir trolig behandlet av den samme politiavdelingen som nå jobber med bedragerisaken Langemyhr er siktet for.

–.Det er spesielt alvorlige forhold det vi har sett i denne saken. Vi anmoder at politiet tar tak i den og ser videre på saken, sier Lund.

Han vil ikke gi noen ytterligere kommentarer knyttet til detaljene i anmeldelsen, men sier at anmeldelsen går ut over de forholdene som er beskrevet i varsel om pålegg og vedtaket om pålegg.

Arbeidstilsynet har blant annet jobbet med en sak der en av de ansatte jobbet ut over lovlig arbeidstid på julaften, og ble skadet. Vedkommende ble oppsagt av Langemyhr, ifølge det Arbeidstilsynet har fått informasjon om. Så vidt Arbeidstilsynet kjenner til, har ikke saken vært meldt på tilstrekkelig måte.

–.Jeg kan ikke bekrefte enkeltting som ligger i denne saken, sier Lund.

Les flere nyheter på E24.

På forsiden nå