Baasland ber om kortere straff

Ankesaken startet i dag.

			Bjarte Baasland sammen med John Christian Elden da ankesaken startet i Borgarting lagmannsrett mandag morgen.
Bjarte Baasland sammen med John Christian Elden da ankesaken startet i Borgarting lagmannsrett mandag morgen.

Forsvarer John Christian Elden ba om kortere straff da ankesaken til Bjarte Baasland (36) startet i Borgarting lagmannsrett mandag.

Baasland ble i tingretten dømt til fire års fengsel for grov økonomisk utroskap, et halvt år mer enn aktor ba om.

Siden tingrettens behandling har han fått diagnosen velokardiofacialt syndrom (VCFS), som blant annet skal gi seg utslag i manglende tallforståelse. Syndromet skyldes feil i et kromosom, og en kan ikke bli bra av det.

Handlemåte

Forsvaren har innkalt medisinsk sakkyndige som skal belyse diagnosen, og hvilke utslag den kan ha hatt for Baaslands handlemåte.

Bjarte Baasland møtte selv i retten og forklarte seg. Han forklarte seg om en vanskelig barndom der han følte seg utenfor og annerledes enn sine brødre.

–- Jeg har hele livet følt at noe ikke stemte med meg, at jeg hadde begrensninger og lidelser ikke andre hadde, sa Bjarte Baasland.

Han sa at mye hadde blitt enklere etter at han fikk diagnosen, blant annet kontakten med familien. Han svarte ja på spørsmål fra dommeren om han hadde hatt kontakt med sin mor og far etter at dommen i tingretten falt.

Ville tilbakebetale

Baasland står ved tilståelsen fra tingretten. Ifølge forklaringen han ga i retten har han spilt på nettet for et samlet beløp på over 66 millioner kroner i perioden 2005-2008. Nettotapet har vært på 55 millioner kroner. Han tok opp lån fra sin mor og fra Cecilie Nustad. I tingretten ble han dømt til å tilbakebetale Nustad 27,7 millioner kroner.

- Det har hele tiden vært hensikten at lånene skal tilbakebetales, sa Bjarte Baasland i retten mandag.

På forsiden nå