Økokrim: Advarer norske banker om misbruk fra internasjonale kriminelle

Økokrim ønsker ikke å si om de deltar i etterforskningen av den nylig avdekkede hvitvaskingssaken, men har vært klar over denne typen utfordringer i mange år.


<p><b>AVSLØRING:</b> Flere internasjonale medier har avdekket omfattende hvitvasking.</p>

AVSLØRING: Flere internasjonale medier har avdekket omfattende hvitvasking.

Økokrim kan verken bekrefte eller avkrefte om de deltar i etterforskning av den store hvitvaskingssaken som blant annet business.dk avslørte mandag kveld.

Det danske nettstedet har fått tilgang på data som blant annet viser at de skandinaviske bankene Nordea og Danske Bank har blitt benyttet til overføring av milliarder av kroner som kan stamme fra kriminalitet.

Det er ikke kjent om noen norske banker er involvert i saken, og Økokrim ønsker heller ikke å kommentere om norske aktører på noen måte er implisert.

Avdelingsleder Sven Arild Damslora i Økokrim kan imidlertid fortelle at de i mange år har opplyst norske finansinstitusjoner om risikoen for at internasjonale kriminelle kan misbruke norske banker til å gjennomføre denne typen transaksjoner.

– På et generelt grunnlag kan jeg bekrefte at det også har vært tilfeller der norske banker har blitt misbrukt av utenlandske aktører, sier Damslora.

Han kan imidlertid ikke si noe om hvilke institusjoner som har blitt misbrukt, hvordan det har foregått eller hvordan det har blitt stoppet.

– Både de rapporteringspliktige finansinstitusjonene og vi har et felles mål om å forhindre denne typen misbruk, og vi prøver å kommunisere hvordan dette foregår og hva de skal være oppmerksomme på slik at de blir klar over utfordringene, sier Damslora.

– Må se etter spesielle destinasjoner

Norske banker har etter loven et ansvar for å følge med på om transaksjonene som gjøres gjennom dem er lovlige. Jo flere indikasjoner på at det er noe uvanlig ved transaksjonen, jo mer oppmerksomme skal bankene være.

– Det de skal se spesielt etter når det gjøres transaksjoner mellom land og selskaper, er for det første om transaksjonene fremstår som rasjonelle og forståelige, samtidig som man må ha oppmerksomhet mot risikodestinasjoner – altså typisk selskaper som er registrert i skatteparadis, forklarer Damslora.

Er det grunn til mistanke, skal banken gjøres videre undersøkelser.

– Dersom banken ikke kan avkrefte mistanken skal de umiddelbart kontakte Økokrim. Hovedregelen er at de ikke skal gjennomføre transaksjonen før de har kontaktet oss, sier Damslora.

Når det gjelder hvitvaskingssaken som nå rulles opp blant annet i Danmark, ønsker ikke Damslora å kommentere.

– Hvordan og hvorfor det kan ha glippet så mye over så lang tid kan man bare spekulere om.

– Vil holde kontakt med danske Finanstilsynet

Finanstilsynet ønsker ikke å svare konkret på spørsmål om norske banker på noen måte kan være involvert i hvitvaskingen, men sier de vil holde kontakt med det danske Finanstilsynet om saken.

– Med utgangspunkt i nyhetsoppslaget og informasjon fra det danske Finanstilsynet, vil Finanstilsynet vurdere behovet for særskilt tilsynsmessig oppfølging i tillegg til den ordinære oppfølgingen av bankenes etterlevelse av hvitvaskingsregelverket, uttaler kommunikasjonsdirektør Kjetil Karsrud.

E24 har også vært i kontakt med Norges største bank, DNB, for å høre om de har kjennskap til saken, men de har foreløpig ikke kommet med noen kommentar.

Enorme summer

Berlingske Business har samarbeidet med medier i hele verden om det aktuelle prosjektet. Internasjonalt kalles det The Global Laundromat.

Journalistorganisasjonen Organized Crime and Corruption Reporting Projects (OCCRP) og det russiske dagbladet Novaja Gazeta har fått tilgang til bankdata som de har delt med blant annet Berlingske Business, britiske The Guardian og tyske Süddeutsche Zeitung. I alt er 32 land involvert i prosjektet.

The Guardian skriver at 17 britiske banker og 500 mennesker skal være involvert, deriblant russiske oligarker, bankfolk i Moskva og personer som arbeider for den russiske etterretningen.

Vladimir Putins fetter, Igor Putin, skal også sitte i styret i en av bankene som er trukket i inn i saken.

Guardian skriver videre at de har sett dokumentasjon på at minst 20 milliarder dollar skal ha blitt fraktet ut av Russland over en fireårsperiode frem til 2014. Etterforskere mener imidlertid at det reelle tallet kan være så høyt som 80 milliarder.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

Per Valebrokk, ansvarlig redaktør E24

På forsiden nå