Tysk bilgigant tar norsk felgforhandler til retten – krever millionbeløp

Daimler AG mener verdalsbaserte Tevo Dekk har solgt kopier av deres varemerke i flere år.


<p><b>SAKSØKER</b>: Daimler AG tar den norske dekkforhandleren til retten med påstand om ulovlig produktetterligning. Her fra Daimler AGs hovedkvarter i Stuttgart i Tyskland.</p>

SAKSØKER: Daimler AG tar den norske dekkforhandleren til retten med påstand om ulovlig produktetterligning. Her fra Daimler AGs hovedkvarter i Stuttgart i Tyskland.

Mercedes-Benz-eier Daimler AG hevder at Tevo Dekk AS har solgt billige kopier av deres felger. Nå går de rettens vei for å få verdalingene til å slutte med det Daimler mener er ulovlig produktkopiering og inngrep i Daimlers varemerker.

– Daimler anfører at Tevo har markedsført og solgt kopier av Daimlers felger, herunder i flere tilfeller kopifelger påført Daimlers varemerker Mercedes-Benz og AMG, og derved snyltet på Daimlers investeringer og renommé. Det viktigste for Daimler er å få stadfestet at Tevos aktiviteter er ulovlig. Slik produktkopiering fører til utvanning av Daimlers merkevare og design, samt omsetningstap, og Daimler krever derfor også at Tevo erstatter dette tapet, sier advokat Øivind K. Foss i Advokatfirmaet Schjødt, som representerer Daimler AG.

Daimler fremholder dessuten at felgene Tevo har solgt er billige kopier produsert i Kina, og at de dermed utgjør en potensiell sikkerhetsrisiko i trafikken.

I tillegg vil den tyske giganten ha tilbake pengene Tevo har tjent på kopiene.

– Daimler krever erstatning oppad begrenset til 6 millioner kroner, men den endelige summen vil avhenge av hva som kommer frem under hovedforhandlingen. Det er blant annet uklart hvor stor omsetning Tevo har hatt av de omtvistede kopifelgene, sier Foss.

I Foss' sluttinnlegg til saken skriver advokaten at «de ulike elementene på Daimlers originale felger er slavisk kopiert», og viser til rent dekorative elementer ved felgene, samt bruk av AMG-logoen og Mercedes-Benz-stjernen, som er registrerte varemerker i Norge.

 <p><b>LIKHETSTREKK</b>: Daimler AG mener felgene Tevo Dekk har solgt (til venstre) ligner for mye på deres egne felger (til høyre).</p>

LIKHETSTREKK: Daimler AG mener felgene Tevo Dekk har solgt (til venstre) ligner for mye på deres egne felger (til høyre).

Tevo Dekks advokat: – Tydelig forskjell

Tevo Dekk representeres av advokatfullmektig Cecilie Sjursen i Advokatfirmaet Seland Orwall DA. Sjursen avviser i sitt sluttinnlegg at Tevo Dekk har handlet i strid med markedsføringsloven, og anfører at det ikke foreligger noen forvekslingsfare mellom Daimlers originale felger og felgene som Tevo har solgt.

«Det er enkelt for de aktuelle kjøperne av felgene å se forskjell på originale felger og felgene av typen saksøkte selger. Det er tydelig forskjell på originale felger merket med AMG, og felgene omsatt av saksøkte merket AMC. Det er også forskjell på bredden på eikene, da originale felger har langt smalere eiker. Det mangler dessuten Mercedes-Benz-merking», skriver Sjursen.

Hun viser videre til at det er stor prisforskjell mellom felgene, og at aktuelle kjøpere på et nettforum for Mercedes-Benz-entusiaster gjør det klart at de er godt kjent med at det Tevo ikke selger originale felger.

 <p><b>LOGOLIKHET:</b> Logoen til venstre er avbildet på en av felgene Tevo Dekk skal ha solgt. Til høyre Daimlers varemerkeregistrerte logo AMG. Tevo Dekks advokat skriver i sitt sluttinnlegg at «det er tydelig forskjell på originale felger merket med AMG, og felgene omsatt av saksøkte merket AMC».</p>

LOGOLIKHET: Logoen til venstre er avbildet på en av felgene Tevo Dekk skal ha solgt. Til høyre Daimlers varemerkeregistrerte logo AMG. Tevo Dekks advokat skriver i sitt sluttinnlegg at «det er tydelig forskjell på originale felger merket med AMG, og felgene omsatt av saksøkte merket AMC».

Sjursen skriver til slutt at omsetningen av de omtvistede felgene i alle tilfeller har vært lav siden oppstarten, og at de i all hovedsak er blitt solgt ute i avdelingene. Felgene ble overtatt da Tevo Dekk overtok lokalene og varelagrene til en annen dekkforhandler i Horten og Oslo, skriver hun, og fremholder at Tevo Dekk ikke selv har importert kopifelgene. «Etter opprydning ble mesteparten av felgene smeltet om i 2015 og 2017.»

Det har ikke lyktes E24 å komme i kontakt med Sjursen, som ifølge advokatfirmaet har  vært ute i ferie denne uken.

Gigantselskap

Daimler AG er verdens 13. største bilprodusent, og hadde i 2017 en omsetning på 164,3 milliarder euro, tilsvarende 1.565 milliarder norske kroner, og oppunder 290.000 ansatte. Blant de meste kjente varemerkene er Mercedes-Benz og Mercedes-AMG.

Tevo Dekk, som har hovedkontor på Verdal i Trøndelag, hadde i 2017 en omsetning på 39,7 millioner kroner, og et årsresultat på 37.693 kroner.

Det er satt av to dager til saken i Oslo tingrett i neste uke, fra 14. august, ifølge domstolens berammingsliste.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå