Brynhildsen vant i Høyesterett

Høyesterett har opphevet Borgarting lagmannsretts dom i Brynhildsen-saken. Dermed får Brynhildsen en ny sjanse i lagmannsretten.

- Jeg er utrolig glad og lettet, og litt slått ut. Det er klart det har vært en lang og smertefull prosess. Det har vært mye stang ut i mange år, men plutselig i fjor ble det stang inn, sier Rune Brynhildsen til E24.

Den tidligere P4-sjefen ble i 2007 dømt til 10 måneders fengsel for å ha lekket innsideinformasjon i selskapene Via, Findexa og Ignis.

Brynhildsen anket dommen til lagmannsretten, men fikk kun behandlet straffeutmålingen. Anken om skyldspørsmålet ble avvist uten begrunnelse.

Brynhildsen anket avvisningen til Høyesterett, og har nå vunnet frem. Det betyr at lagmannsretten må behandle saken på nytt. Lagmannsretten kan fortsatt avvise saken, men en avvisning må denne gangen begrunnes.

- Jeg har gjennom prosessen forsonet meg med de aller fleste nedturene, også med at jeg ikke ble trodd. Det jeg ikke har klart å forsone meg med er at jeg ikke fikk prøvd saken i lagmannsretten, sier Brynhildsen.

Fikk støtte fra FN

Brynhildsen fikk medhold i FNs menneskerettighetskomité i at det var i strid med menneskerettighetene å ikke begrunne avvisningen.

- Nå har jeg endelig fått tilbake litt av troen på at vi tross alt har et velfungerende rettssystem. Men det er synd at det måtte kritikk fra FNs menneskerettighetskomité til for at Norge skal skjønne at de har et system som bryter mot menneskerettighetene, sier Brynhildsen.

Han takker advokaten sin, John Christian Elden, for seieren i Høyesterett.

- Uten hans juridiske mesterhjerne hadde jeg antagelig fortsatt sonet min feilaktige dom i fengsel, sier Bryndhilsen.

Økokrim klar for ny runde

Førstestatsadvokat Thomas Skjelbred i Økokrim er innstilt på en ny runde i lagmannsretten.

- Det er ikke noen dramatikk i dette. Høyesterett mener lagmannsrettens avvisning av anken var i strid med menneskerettighetene. Norge har plikt til å overholde FN-konvensjonen, og Økokrim er selvfølgelig tilhenger av det, sier Skjelbred.

- Er det uheldig at saken får så lang behandlingstid?

- Det er alltid beklagelig med lang behandlingstid. Men dette er ikke noe vi kan styre. Det er uansett enda viktigere at menneskerettighetene blir fulgt.

Brynhildsen barndomsvenn Dag Eriksen og investoren Eirik Stokmo får også nå ny ankebehandling i lagmannsretten.

Les flere nyheter på E24.no.

Saken oppdateres

På forsiden nå