Disse organisasjonene bør du være forsiktig med

Tre nye selskaper er nå oppført på innsamlingskontrollens Obs-liste. Dermed bør en være forsiktig med å gi penger til disse.

<p><b>OPPDATERER LISTE:</b> Leder i Innsamlingskontrollen, advokat Børre Hagen, har nå satt ytterligere tre nye organisasjoner på Obs-listen. Totalt står nå 35 organisasjoner på listen.<br/></p>

OPPDATERER LISTE: Leder i Innsamlingskontrollen, advokat Børre Hagen, har nå satt ytterligere tre nye organisasjoner på Obs-listen. Totalt står nå 35 organisasjoner på listen.

Totalt 35 veldedige organisasjoner har de siste årene havnet på Innsamlingskontrollens Obs-liste. Listens formål er å advare givere mot mulige useriøse innsamlinger og organisasjoner.

Nå er tre nye organisasjoner lagt til listen etter at de ikke nådde kontrollens krav.

– To av organisasjonene har overhodet ikke gitt oss noen opplysninger, og den andre bruker ifølge egne regnskaper kun 28 prosent av innsamlede midler på formålet, sier daglig leder Børre Hagen i en pressemelding mandag.

Utvelgelsen av organisasjoner for vurdering i forhold til mulig innføring i Obs-listen foretas av administrasjonen. Dette skjer på grunnlag av mottatte henvendelser og innspill fra publikum, omtale i media og eget initiativ.

Ga lite til formålet

Allerede i 2011 skrev Aftenposten en sak hvor de spekulerte i hvor mye av det Nansenhjelpen samlet inn som faktisk gikk til formålet. Nå har Innsamlingskontrollen valgt å sette organisasjonen på OBS-listen.

– Når det gjelder Nansenhjelpen, så bruker organisasjonen ifølge det regnskapet som de selv har sendt til Innsamlingskontrollen, kun 28 prosent av innsamlede midler på formålet. 

– Dette representerer helt kart et brudd på givers forutsetninger og er i strid med god innsamlingsskikk, sier Hagen.

Innsamlingskontrollen krever at minst 50 prosent av de innsamlede midlene skal gå til formålet. 

I Nansenhjelpens tilfelle går hele 72 prosent av det organisasjonen samler inn til å dekke innsamlingskostnader.

Skal endre rutiner

– Det vi er nødt til å gjøre nå, er å endre alle våre prosesser og rutiner så fort som mulig. Jeg har allerede startet dette arbeidet, og jeg kommer til å fortsette med dette når jeg kommer hjem til Norge i starten av juli, sier daglig leder Hans Anton Engebretsen i Nansenhjelpen.

Han legger til at organisasjonen har hatt god kommunikasjon med Innsamlingskontrollen, og at de ønsker å bli tatt av Obs-listen så fort som mulig.

– Årsaken til kostnadene er at vi har callsentre i Norge, og det er dessverre vanskelig å få folk til å jobbe gratis, men vi må nå rett og slett bare ta oss en runde på dette i sommer. Vi ønsker å gjøre dette ordentlig og skal fortsette å holde kontakten med Innsamlingskontrollen, sier Engebretsen til E24.

Håper de søker igjen

De to andre organisasjonene som nå står på Obs-listen, er Håp for Kenya og Caring Hands Fair Traid Norway Lasse Robert Øverlier. Ingen av organisasjonene har levert regnskap til Innsamlingskontrollen og faller dermed utenfor kontrollens regler.

– Disse organisasjonene har helt unnlatt å oppgi regnskapsmessig informasjon. Dette svekker tryggheten til giverne, sier Hagen i pressemeldingen. 

Han legger til at han håper disse organisasjonene oppdaterer regnskapsinformasjonen sin og søker til Innsamlingskontrollen på nytt. 

Det finnes ingen lovbestemmelser for pengeinnsamling i Norge. Organisasjonene må selv søke til Innsamlingskontrollen, som sjekker at pengene går dit de skal, men dette er ikke et krav.

Det har ikke lyktes E24 å få kontakt med hverken Håp for Kenya eller Caring Hands tirsdag.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå