Gedigen tabbe fra Kaupthing

Under ett år etter konkursen, er den islandske banken Kaupthing ute i svært hardt vær igjen.

I forrige uke lakk nemlig en hemmelig rapport ut på internett. Den 210-sider lange rapporten inneholder bankens vurdering av alle kunder - totalt 205 - som i fjor sommer hadde forpliktelser overfor banken på over 45 millioner euro. To norskeeide selskaper er også lagt under lupen.

Det er nettstedet Wikileaks.org som viderebringer de fortrolige opplysningene. Rapporten kan du selv laste ned her.

Rapporten tar for seg Kaupthings eksponering overfor sine største kunder, og går systematisk gjennom fire elementer. Først gis det en samlet oversikt over eksponeringen, det vil si hvilke lån, garantier og lignende banken har gitt kunden. Deretter gis det opplysninger om hvilke pant og garantier banken har, før de finansielle hovedtallene fra kunden gjennomgås.

Til slutt - og det er nok dette som i første rekke vil gjøre kundene svært misfornøyd med lekkasjen - gjør banken sin egen subjektive vurderinger av kundens finansielle evner.

Raus overfor venner

Det oppsiktsvekkende i rapporten - og som gjør at Kaupthing har gått hardt til verks mot de som publiserer den - er at den viser at banken har gitt store lån til flere i omgangskretsen til de to største tidligere eierne Ágúst and Lýður Guðmundsson.

Blant annet skal Robert Tchenguiz, som sitter i styret i brødrenes selskap Exista, ha fått et lån på 330 milliarder islandske kroner til sitt private investeringsselskap. Likedan skal Ólafur Ólafsson, også en person fra omgangskretsen til brødrene, ha fått lån på 140 milliarder islandske kroner.

I tillegg skal Kaupthing ha gitt store lån til sine egne eiere. Flere av disse oppsiktsvekkende lånene skal ha vært gitt uker før Kaupthing kollapset og gikk konkurs. Banken ble da overtatt av staten.

I rapporten går det frem at betalingsevnen til noen av disse kundene var svak på det tidspunkt lånene ble gitt.

Truer med rettssak

At saken er svært pinlig for Kaupthing, illustreres ved at banken sporenstreks tok kontakt med nettstedet da lekkasjen ble kjent. I en e-post sendt i helgen truer banken med søksmål dersom nettstedet ikke fjerner rapporten.

- Dersom personene bak Wikileaks ikke etterkommer vår oppmodning vil Kaupthing ta i bruk alle naturlige og tilgjengelige juridiske virkemidler. Vi har allerede skaffet juridisk bistand i USA for å forfølge denne saken, skriver banken i en e-post til Wikileaks.

Nettstedet har også publisert sitt eget svar, hvor de avviser anmodningen om å fjerne rapporten fra nettet.

Tvunget til taushet

Større hell har Kaupthing hatt på hjemmefronten, hvor det lørdag lykkes bankkonsernet å stoppe TV-stasjonen RUV fra å omtale saken. Gjennom en midlertidig forføyning har retten foreløpig lagt et lokk historien.

- Det er riktig at retten stoppet vår omtale av saken, men den må opp til ny vurdering innen syv dager, sier vaktsjef i RUV til E24.

Det er mandag helligdag på Island, og tidligste mulighet for å få opphevet forføyningen er dermed tirsdag.

Det har ikke lykkes E24 å komme i kontakt med Kaupthing eller personene bak Wikileaks mandag.

Bestått for Sveaas

Blant de 205 kundene som er lagt under lupen, er også Christens Sveaas og hans Kistefos-system, samt det Aker-eide CD Group.

I motsetning til flere andre Kaupthing-kunder, trenger ikke Sveaas fortvile over lekkasjen av de sensitive opplysningene. Han får nemlig ståkarakter av Kaupthing. Rapporten konkluderer med at Kistefos ser ut til å gjøre det sterkt de kommende kvartalene, og Kaupthing anslår risikoen på utlånet - som var på i alt 164.4 millioner euro - som liten på kort og mellomlang sikt.

På forsiden nå