John Bauer-gründerne står bak ny konkurs

Bobestyrer oversender saken til Oslo Politidistrikt.
<b>KONKURS::</b>John Bauer-gymnasene.
KONKURS::John Bauer-gymnasene.

26. september i år åpnet Oslo byfogsembete konkurssak mot Scandinavian School of Management (SSM).

Bak skolen står Sigve Austheim og Kåre Agnar Syltebø, tidligere styreleder og daglig leder i John Bauer-gymnasene i Norge.

I den midlertidige boberetningen fremgår det at saken er oversendt Oslo Politidistrikt.

Av straffbare forhold fremgår det at regnskapsloven er brutt gjennom at det ikke er ført fullstendig regnskap for 2007.

Byttet navn i 2007

SSM var tidligere kjent som Rogaland Markedshøyskole, en privat skole som ble opprettet i 1991.

Ifølge boberetningen har selskapet hatt hovedsete i Stavanger, hvor det ble drevet virksomhet fra leide lokaler.

Skolen ga også tilbud om utdanning i utlandet ved studieopphold i Spania, Thailand og Mexico, samt et "jorden rundt" opplegg som ble kombinert med undervisning.

Navnet ble endret i 2007 i forbindelse med en planlagt flytting til Oslo.

Men alt gikk ikke som planlagt.

Underskudd og økonomisk rot

Skolen hadde et betydelig underskudd ved utløpet av 2005. Heller ikke i 2006 gikk det spesielt bra, og selskapets revisor bemerket at de interne rutinene var så dårlige at det var umulig å gjennomføre revisorhandlinger nødvendig for årsregnskapet.

"Selskapet leverte heller ikke selvangivelse for 2006 og 2007", ifølge den foreløpige boinnberetningen, men det er altså bare manglene for 2007 som foreløpig regnes som straffbart.

SSM skal også være involvert i flere rettstvister. En av disse skal være med tidligere daglige leder Geir Sandgren, samt en tvist med en mindretallsaksjonær, og en tidligere revisor.

Trakk godkjenningen

I begynnelsen av mai kom Nasjonalt organ for for kvalitet i utdanningen (NOKUT) frem til at SSMs system for kvalitetssikring skulle underkjennes.

Ifølge NOKUT hadde ikke selskapet sørget for å sende inn dokumentasjon for dette systemet, og et pålagt besøk fra organet på skolen kunne heller ikke gjennomføres.

Tre konkurser på fire måneder

Konkursen i SSM er ikke de eneste Austheim og Syltebø har vært innvolvert i.

I juli i år gikk den mye omstridte private videregående skolen John Bauer over ende med brukket rygg.

Etter mye medieomtale, misfornøyde elever, og lærere som sa opp sine stillinger, ble selskapet John Bauer Oslo AS begjært konkurs.

Snaue tre måneder før det igjen gikk Out-Studies Abroad AS konkurs. Også bak dette selskapet sto Sigve Austheim og Kåre Agnar Syltebø, henholdsvis som styreleder og styremedlem. Selskapet fungerte som merkedsføringsorganet til SSM.

Fortsatt involvert i utdanning

Ifølge den midlertidige boberetningen, ble SSM mot slutten holdt i livet av selskapet International Tourism Institute (ITI), som formidler studieopphold og reiser i utlandet.

Daglig leder for ITI er nettopp Sigve Austheim, mens selskapet eies av Syltebø Holding, Kåre Agnar Syltebøs selskap.

E24 har vært i kontakt med Kåre Agnar Syltebø, men han henviste til bobestyrer, og hadde utover det ingen kommentar til saken.

Flere nyheter på E24.

På forsiden nå