Korrupt, utro og forfalsker

Tidligere eiendomsdirektør Frank Murud (51) i Undervisningsbygg ble fredag dømt til syv års fengsel. Les hvorfor.

Murud anket straffeutmålingen på stedet, men tok forøvrig betenkningstid. Her er hovedpunktene i dommen på 180 sider som han må tenke på frem til ankefristen utløper fredag 2. november:

Korrupsjon:

Murud er dømt for å ha mottatt bestikkelser på i alt 4.619.551 kroner fra to entreprenørfirmaer i perioden september 2003 til januar 2006.

I denne perioden ga han de to firmaene oppdrag hos Undervisningsbygg, samtidig som han inngikk en avtale om å dele åtte prosent av omsetningen oppdragene ga de to firmaene.

Han er i tillegg dømt for grov utroskap mot Undervisningsbygg av 1.165.296 kroner i denne forbindelse.

Murud er dømt for grov korrupsjon for å ha mottatt et samlet beløp på 1.971.535 kroner i perioden mai 2000 til høsten 2003 da han var leder av teknisk avdeling i NEAS. Som motytelse ga han entreprenørene oppdag.

Utroskap:

Grov økonomisk utroskap mot Undervisningsbygg 2003 til 2006 av 89.587.340 kroner ved at han ved hjelp av fiktive fakturaer tappet det kommunale foretaket for beløpet.

Grov økonomisk utroskap mot NES i perioden 2000 til 2003 av 8.500.000 kroner ved at han brukte fiktive fakturaer til å tappe sin arbeidsgiver.

Dokumenforfalskning:

Både i NEAS og i Undervisningsbygg fylte han selv ut fiktive fakturer i navnet til byggefirmaet Ockerbygg som ble benyttet til å tappe sine arbeidsgivere.

Oslo Tingrett mener en straff på syv år er passende.

I tillegg må han tåle en inndraging på over 112 millioner kroner, pluss renter, og tap av rett til å drive næringsvirksomhet på ubestemt tid.

Trygdet

Murud er personlig konkurs og har oppgitt til retten at han for tiden er arbeidsledig og har en arbeidsledighetstrygd på rundt 18.000 kroner brutto i måneden.

Konkursboet har innbragt 82,2 millioner kroner etter å ha realisert eiendelene i Muruds bo.

Medhjelperne

Horst Wilhelm Ockernahl (70) er dømt til medvirkning til Muruds utroskap og heleri av i alt 5.018.875 kroner i forbindelse med Muruds handlinger. Han er i tillegg dømt for trygvemisbruk av 270.419 kroner.

Oslo Tingrett mener fengsel i tre år er passende straff. I tillegg gjøres han medansvarlig med Murud for inndragings- og erstatningskravene på godt over 100 millioner kroner.

Ockernahl mister også retten til å drive næringsvirksomhet på ubestemt tid. Han anket alle sidene av dommen på stedet.

Ockernahl er personlig konkurs. I retten oppga han at han er vaktmester med en inntekt på 28.000 kroner per måned, samt han mottar pensjon på 16.800 kroner i måneden.

De to entreprenørene er dømt til henholdsvis 2 år og 9 måneder og 2 år og 6 måneders fengsel, samt inndraging av relativt sett mindre beløp.

De oppga at de begge for tiden er sykmeldt og lever av sykepenger.

Les også:

På forsiden nå