Langemyhr frikjent for bedrageri

Byggmester Harald Langemyhr er i Oslo tingrett frikjent for bedrageri mot Oslo kommune.

FRIKJENT: Byggmester Harald Langemyhr ble torsdag frikjent for bedrageri.
FRIKJENT: Byggmester Harald Langemyhr ble torsdag frikjent for bedrageri.

Harald Langemyhr sto tiltalt for å ha bedratt Oslo kommunes eiendomsselskap Omsorgsbygg Oslo KF for rundt 18 millioner kroner, for forsøk på bedrageri for ytterligere 4 millioner kroner og for brudd på arbeidsmiljøloven.

Etter en maratonrettssak som begynte 5. september i fjor og varte helt til 1. desember, har Oslo tingrett konkludert med at byggmesteren, firmaet hans og en medtiltalt ikke kan dømmes for bedrageri av Oslo kommune.

Harald Langemyhr er derimot funnet skyldig brudd på arbeidsmiljøloven, blant annet for å ha huset for mange utenlandske arbeidere i trange brakker. Han er også dømt for ett tilfelle av momsunndragelse og brudd på regnskapsloven.

Må betale

Det ble lagt ned påstand om om fire års fengsel for Harald Langemyhr, en bot til statskassen på 500.000 kroner og inndragning på vel 711.000 kroner. Domstolen kom derimot til at det ikke var grunnlag for følge påtalemyndighetens anbefalinger.

For de pådømte forholdene bestemte tingrettsdommer Thorleif Waler at Langemyhr dømmes til to års domsutsettelse og at selskapet hans, Byggmester Harald Langemyhr AS, må å tåle en inndragning av 50.000 kroner til statskassen og til en bot på 50.000 kroner.

Den medtiltalte 34-åringen ble helt frikjent av tingretten.

Kritisk dommer

Retten gir påtalemyndigheten påpakning for at bevisene i straffesaken ikke holder mål.

– Retten mener at bedragerianklagene var svært dårlig underbygget, og peker på at de sterkeste anklagene kom fra noen få polske arbeidere anført av en person som sto i åpenbart motsetningsforhold til Langemyhr, skriver Oslo tingrett i en forklaring til den svært omfangsrike dommen.

Aktor mente Langemyhr overfakturerte Oslo kommune i forbindelse med rehabilitering og ombygging av Økern sykehjem i 2007 og 2008. På den måten skal han ha fått utbetalt over 18 millioner kroner for mye, før kommunen stanset overføringene.

Les også:

På forsiden nå