Nerdrum-dommen opphevet

Nerdrum-saken skal behandles på nytt i Lagmannsretten.

<p><b>RETTSSAK:</b> Bilde fra tvistesaken der kunstner Odd Nerdrum har saksøkt Skatt Øst startet i Oslo.</p>

RETTSSAK: Bilde fra tvistesaken der kunstner Odd Nerdrum har saksøkt Skatt Øst startet i Oslo.

Odd Nerdrum ble i 2011 dømt til to års fengsel for grov skatteunndragelse av Oslo tingrett. Han anket til lagmannsretten, som i fjor skjerpet straffen til to år og ti måneder.

I fjor høst skrev Dagbladet om dokumenter som ikke var kjent for verken påtalemyndighet eller forsvarere. Disse dokumentene viste at Nerdrum trolig skattet av alle inntektene, men trolig til feil tid og delvis feil land.

Medhold

Nerdrum anket lagmannsrettens dom til Høyesterett fordi han mente dommen ikke var begrunnet godt nok.

Nå har Høyesterett gitt kunstneren medhold. Ifølge dommen finner Høyesterett at « domsgrunnene var mangelfulle for så vidt gjaldt hvilke verdier som var unndratt beskatning».

Spørsmålet var om en inntekt på 700.000 dollar var telt med to ganger da Skatt Øst foretok ligningen av ham, og om et beløp på 450.000 dollar var beskattet.

Siden manglene gjelder en betydelig del av det totale beløpet i saken, mener Høyesterett at lagmannsrettens dom med ankeforhandling må oppheves. Avgjørelsen var enstemmig.

Nok en anke

Parallelt med straffesaken har Nerdrum gått til sivilt søksmål mot Skatt øst, fordi han mener seg urettmessig etterlignet for inntektsårene 1998-2002.

Denne saken omhandler i all vesentlighet de samme beløpene han er dømt for å ha unndratt i straffesaken, men Nerdrum fikk bare delvis medhold i tingretten.

Han har derfor anket også denne saken til Borgarting lagmannsrett, som regner med at saken kommer opp i 2014.

LES OGSÅ:

På forsiden nå