Staten frifunnet i pyramide-søksmål

Staten får fulle støtte i sin beslutning om at World Ventures er en ulovlig pyramide. Det kommer frem i en fersk tingrettsdom som kan få følger for tusenvis av involverte nordmenn.


<p><b>FORNØYD:</b> Seniorrådgiver og pyramidejeger Silje Amble ledet Lotteritilsynets gransking som endte i at World Ventures ble erklært en ulovlig pyramide i 2014. Nå har Oslo tingrett gitt dem rett i beslutningen.</p>

FORNØYD: Seniorrådgiver og pyramidejeger Silje Amble ledet Lotteritilsynets gransking som endte i at World Ventures ble erklært en ulovlig pyramide i 2014. Nå har Oslo tingrett gitt dem rett i beslutningen.

Etter en omfattende gransking fastslo lotteritilsynet i 2014 at World Ventures er en ulovlig pyramide som umiddelbart må stanse all virksomhet i Norge – hvor flere tusen nordmenn har vært involvert som medlemmer og salgsrepresentanter.

Men det omstridte reisenettverket – som har nær en halv million medlemmer på verdensbasis, og hovedbase i Texas i USA – nektet å gi seg uten kamp.

Etter at deres protester først ble avvist i lotterinemnda, valgte de å saksøke staten Norge og kulturdepartementet.

Nå er staten frifunnet: En fersk dom fra Oslo tingrett gir full støtte til myndighetenes opprinnelige vedtak om at World Ventures bruker et ulovlig, pyramidelignende omsetningssystem i strid med lotteriloven.

Kan straffes med fengsel

Advokat og partner Halvor Manshaus i Schjødt representerer World Ventures i saken.

– Vi har mottatt dommen, og etter vår gjennomgang ligger det an til at avgjørelsen blir gjenstand for anke, sier han til E24.

Manshaus vil ikke kommentere dommen ytterligere nå.

Seniorrådgiver og pyramidejeger Silje Amble i lotteritilsynet sier hun er fornøyd med at retten er enig i deres vurderinger.

– Hvilken betydning har dette for den norske medlemsmassen?

– Dersom dommen blir stående så er virksomheten til World Ventures ulovlig i Norge. Dette innebærer at all form for deltagelse i virksomheten er ulovlig, sier Amble til E24.

Det er uklart hvor mange nordmenn som er registrert som medlemmer i dag.

Den norske medlemsmassen telte cirka 3500 personer da lotteritilsynet kom med sitt første vedtak i 2014.

Ingen norske World Ventures-topper er så langt politianmeldt av lotteritilsynet, får E24 opplyst.

– Men vi har hjemmel til å anmelde etter lotteriloven. Strafferammen er bøter og 3 års fengsel, sier Amble.

Selv om medlemmer i World Ventures riktig nok kan kjøpe rabatterte ferieturer og reiseprodukter, finner retten det bevist at inntektene i «overveiende grad» blir generert fra verving av nye deltagere.

Kun 5–7 prosent av omsetningen stammet fra booking av reiseopphold til nordmenn i 2012 og 2013, ifølge regnskap retten har gjennomgått.

– Dømt til kollaps

Dommen beskriver en klassisk pyramidespill-konstruksjon: Nye deltagere betaler tusenvis av kroner for å få muligheten til å verve nye deltagere, og pengestrømmen beveger seg til de på toppen.

«Et slikt system innebærer at det må skje en stadig vekst i antall nye deltagere som innbetaler deltageravgift i omsetningssystemet, for å kunne finansiere betaling til deltagere som er over dem i systemet», heter det i dommen.

Retten viser til at slike konstruksjoner kjennetegnes av at de er «forutbestemt til å kollapse».

World Ventures mente på sin side at virksomheten var bærekraftig, og viser til at det ikke var nødvendig å rekruttere nye medlemmer for å kunne finansiere provisjon til selgerne. Retten mener dette er irrelevant, i all tid rekruttering av nye medlemmer var den soleklart største inntektskilden for alle oppover i systemet.

På forsiden nå