Økokrim henlegger sak mot apotekkjeder

Landets tre, mektige medisingrossister kan puste lettet ut. Økokrim har henlagt bedragerisaken mot dem alle sammen.

I januar ble bedragerisaken mot Norsk Medisinaldepot/Vitus Apotek henlagt etter bevisets stilling. Nå er et klart at også etterforskningen også mot Apokjeden Distribusjon/Apotek 1 Norge og Alliance UniChem/Holtung er innstilt. Økokrim henlegger også saken mot de to siste etter "bevisets stilling".

- Etter å ha etterforsket saken i ett år og ti måneder, har vi ikke funnet det nødvendige grunnlag for straffeforfølging, sier økokrimsjef Trond Eirik Schea.

Prisjuks-mistanke.

De tre integrerte grossist- og apotekkjedene ble siktet for forsøk på bedrageri høsten 2007. Mistanken var prisjuks på medisiner, slik at de hadde trikset til seg mer enn 100 millioner kroner for mye i statlige subsidier. Staten betaler brorparten av de reseptbelagte medisinene her i landet via blåreseptordningen. I 2003 og 2004 foregikk refusjonen via det såkalte indeksprissystemet, der refusjonen ble regnet ut på grunnlag av innkjøpspris til grossist. Mistanken gikk ut på at grossistene opererte med kunstig oppskrudde innkjøpspriser for å oppnå høyere refusjon.

Fornøyde grossister

- Vi er meget fornøyd med utfallet, og vil berømme Økokrim for en grundig og skikkelig etterforskning. Vi tar utfallet som e full frifinnelse, og er selvfølgelig glad for å legge saken bak oss, sier adm. direktør Elisabeth Hunter i Alliance UniChem/Holtung. Hun er skuffet over at Statens legemiddelverk i det hele tatt tok opp saken, og mener forholdet til tilsynsmyndigheten ikke er det beste etter dette.

- Vi er tilfreds med henleggelsen. Det var dette vi trodde og ønsket skulle skje, sier advokat Siri Teigum på vegne av Apokjeden/Apotek 1.

Sjefen for Legemiddelverket, Gro Wesenberg, har følgende kommentar:
- Vi mente det var riktig å anmelde det vi trodde var forsøk på bedrageri. Vi har merket oss at det står "henlagt etter bevisets stilling", og tar det til etterretning. Vi kommer ikke til å gå videre med saken.

Les flere nyheter på E24.

På forsiden nå