Skjerpet straff i ankesaken mot tidligere Kongsberg-direktør

Dag Tore Sekkelsten er på ny kjent skyldig i en av norgeshistoriens største saker innen økonomisk utroskap.


<p><b>DØMT IGJEN</b>: Den tidligere Kongsberg-toppen er på ny kjent skyldig i grov utroskap. Dommen settes to måneder strengere enn i tingretten.</p>

DØMT IGJEN: Den tidligere Kongsberg-toppen er på ny kjent skyldig i grov utroskap. Dommen settes to måneder strengere enn i tingretten.

Den tidligere salgsdirektøren for Kongsberg Defence Communications i Øst-Europa, Dag Tore Sekkelsten, er i Borgarting lagmannsrett på ny dømt for grov utroskap, grov selvvask og grovt skattesvik, opplyser Økokrim.

Lagmannsretten har etter en samlet vurdering kommet til at straffen settes til fengsel i fire år og åtte måneder, hvorav to år gjøres betinget. Straffen er dermed to måneder strengere enn i tingretten.

– Tiltalte er domfelt for alle postene i tiltalen. Dommen er grundig og det fremgår at lagmannsretten i stor grad har sluttet seg til påtalemyndighetens vurdering av bevisene, sier konstituert førstestatsadvokat Esben Kyhring i Økokrim til E24.

– Tydelig signal

I tillegg inndras cirka 14,7 millioner kroner til fordel for statskassen.

– Utroskapsbeløpet som lagmannsretten har lagt til grunn er på omkring 50 millioner kroner. I tillegg kommer betydelig tapsfare for selskapet. Selv om beløpet er lavere enn etter tiltalen, er det svært høyt, og straffen på fengsel 4 år og 8 måneder, hvorav 2 år betinget, illustrerer sakens alvor, sier Kyhring.

– Dommen sender et tydelig signal om at personer i betrodde stillinger, som bevisst handler i strid med selskapets interesser og uberettiget beriker seg selv eller andre, risikerer betydelig fengselsstraff, samt inndragning av utbytte av den straffbare handlingen.

Skuffet

Sekkelstens forsvarer, Christian Hjort i Advokatfirmaet Hjort DA, sier at den tidligere Kongsberg-toppen er skuffet over dommen.

– Min klient er skuffet over resultatet. Nå skal vi studere dommen nøye. Jeg har ikke fått samtalt mer med klienten annet enn å meddele resultatet, og har ingen kommentar ut over dette.

– Jeg vil vente med å uttale meg om vurderingen av anke frem til jeg har hatt en inngående samtale med klient. Det har jeg ikke hatt anledning til ennå, sier Hjort.

Razzia

Dommen i tingretten kom tre og et halvt år etter at Økokrim gjennomførte razzia og tok ut siktelser i saken første gang.

I starten var både Sekkelsten, Kongsberg Gruppen selv og en rekke privatpersoner i Norge, Romania og Sveits siktet, men siktelsen mot selskapet og de andre personene ble droppet i august 2016.

Da etterforskningen var ferdig tok Økokrim ut tiltale mot Sekkelsten.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå