Pusset opp for 100 millioner - krangler om regning på åtte

Beskrivelser som «uforståelige høye beløp» og «såpeopera» ble brukt under gigantoppussingen av Rema-sjefens hus i Oslo.

<p><b>KREVER OPPGJØR:</b> Advokat Svein Sulland (t.h.) fra advokatfirmaet Selmer representerer elektrofirmaet Totaltek i søksmålet mot Ole Robert Reitan</p>

KREVER OPPGJØR: Advokat Svein Sulland (t.h.) fra advokatfirmaet Selmer representerer elektrofirmaet Totaltek i søksmålet mot Ole Robert Reitan

Rettssaken mot Ole Robert Reitan og konen Monica begynte mandag morgen i Oslo tingrett. De er saksøkt av elektrofirmaet Totaltek for 8,4 millioner kroner.

Søksmålet kommer etter at Totaltek fakturert Reitan-familien for rundt 20 millioner kroner, uten å ha fått betalt for alt arbeidet.

I et revidert budsjett fra mars 2012 var budsjettrammen for oppussingen kommet opp i 100 millioner kroner.

Reitan mener på sin side de aldri ble varslet om de galopperende kostnadene.

Ifølge Totalteks advokat var det en enighet fra begynnelsen av om at «det meste måtte skiftes ut» i huset Reitan kjøpte for 39,5 millioner i 2009.

Siden kjøpet har huset gjennomgått en omfattende oppgradering. I tillegg har Reitan blant annet fått bygget heis, et større garasjeanlegg, et lysthus, samt fått gjort flere oppgraderinger på tomten.

Budsjettet este ut

Totalteks advokat, Svein Sulland, begynte første dag i retten med å gjennomgå i historikken i den omfattende oppussingen.

<p><b>SAKSØKT:</b> Ole Robert Reitan.</p>

SAKSØKT: Ole Robert Reitan.

Gjennomgangen viste et prosjekt der det meste ble dyrere enn planlagt.

I det første budsjettet anslo Totaltek at elektrikerarbeidet ville koste rundt 7,1 millioner kroner, og at det skulle legges inn over 4.500 arbeidstimer. Den summen inkluderte derimot ikke riving og annet nødvendig arbeid, ifølge advokaten.

- Det var åpenbart at dette ikke var et forsøk på å gi noen totalpris. Det visste prosjektleder godt, sa Svein Sulland.

Kjartan Aspelund, prosjektleder i Trond Sollid AS, er en av de som må vitne i rettssaken.

Det første budsjettet på Reitan-huset sprakk imidlertid raskt.

Totalteks advokat viste i sin presentasjon til at flere av de andre entreprenørene også oppjusterte sine kostnadsrammer gjennom prosessen.

Blant annet skal Reitan ha ønsket LED-belysning i alle skap og hyller i boligen, noe som innebar montering av over 400 meter med LED-skinnegang i den erverdige Frognervillaen.

- Her blir det full pakke, skal prosjektlederen ha skrevet om lysanlegget i en e-post til Totaltek, ifølge deres advokat.

Frustrert over kostnadsvarsling

Ole Robert og Monica Reitan mener Totaltek ikke varslet dem om den galopperende elektrikerregningen, mens Totaltek selv mener å kunne bevise at Reitan måtte skjønne hvor det bar.

Advokatene Sam E. Harris (t.v.) og Øystein Myre Bremset fra advokatfirmaet BAHR representerer Ole Robert Reitan og konen Monica mot søksmålet fra Totaltek.
Advokatene Sam E. Harris (t.v.) og Øystein Myre Bremset fra advokatfirmaet BAHR representerer Ole Robert Reitan og konen Monica mot søksmålet fra Totaltek.

- Faktureringen og arbeidet var det minimalt med klager på, sa Totalteks advokat, og la til at det aldri forelå noen skriftlig avtale om hvor ofte det skulle rapporteres til byggherre.

Reitans advokat, Sam E. Harris, mener på sin side overskridelsene medfører kontraktsbrudd.

I januar 2012 skal elektrikerregningen ha kommet opp i 10,9 millioner, mens den bare to måneder senere hadde bikket 15 millioner.

Likevel nedjusterte Reitan og deres prosjektleder elektrikerbudsjettet til 9,6 millioner i juni 2012, til tross for at de visste at regningen allerede var kommet opp i langt høyere beløp.

Totalteks advokat viste til e-poster som hadde gått mellom Monica Reitan og prosjektleder Kjartan Aspelund.

Monica Reitan skrev at de var «frustrert» over at ikke entreprenørene hadde varslet bedre om de økende kostnadene.

I tillegg beskrev hun leveransene av dører til huset som en «såpeopera», grunnet forsinkelser og feil.

Totalteks advokat viste til en e-post der Reitans prosjektleder svarte Monica Reitan.

- Dagens økonomiske utvikling er under enhver kritikk (...) mange av budsjettpostene har kommet opp i uforståelige høye beløp, skal prosjektlederen ha sagt i e-posten.

Han mente likevel at han hadde gjort jobben sin og holdt byggherre (Reitan-familien) orientert om utviklingen underveis.

Historikken som ble presentert mandag ble til tider komplisert, selv for retten. Partene har oversendt retten hundrevis av sider med bilag og korrespondanse i saken. Dommeren måtte flere ganger be Totalteks advokat gjenta og forklare beløp og historikken i rettssalen mandag.

Syv dager til ende

Oslo tingrett har satt av hele uken til søksmålet mot Reitan.

Ole Robert Reitans kone, Monica Reitan, skal selv møte i retten for å avgi forklaring.

Det skal innkalles flere vitner, blant dem en ekspert fra Sweco Norge AS. Reitans prosjektleder, samt flere representanter fra Totaltek, er også kalt inn.

I tillegg har en ansatt hos interiørarkitekt Helene Hennie blitt innkalt av partene for å beskrive prosjektet og prosessen.

Ole Robert og Monica Reitans advokat, Sam E. Harris, opplyser at de på nåværende tidspunkt ikke ønsker å kommentere rettssaken.

På forsiden nå