– Skattedirektøren flyttet ambassadesaken

Skattedirektør Svein Kristensen blandet seg personlig inn i saksbehandlingen da en rekke polititopper søkte om skatteamnesti etter å ha jobbet svart for den amerikanske ambassaden.

<p><b>SKATTESURR:</b> Skattedirektør Svein Kristensen skal ha flyttet saken der flere polititopper fikk lønn uten å betale skatt fra juristene i Skatt Øst som mente polititoppene hadde gjort seg skyldig i grovt skattesvik til Skatt Sør.<br/></p>

SKATTESURR: Skattedirektør Svein Kristensen skal ha flyttet saken der flere polititopper fikk lønn uten å betale skatt fra juristene i Skatt Øst som mente polititoppene hadde gjort seg skyldig i grovt skattesvik til Skatt Sør.

Polititoppene som jobbet som agenter i en hemmelig overvåkingsenhet for den amerikanske ambassaden i Oslo, fikk lønn i mange år uten å betale skatt. Selv om de har innrømmet svart arbeid for flere millioner kroner, slipper de straff.

Ifølge TV 2, som for to år siden avslørte saken, fjernet skattedirektøren saken fra de juristene som mente polititoppene hadde gjort seg skyldig i grovt skattesvik. Dermed ble politiets henleggelse av saken ikke påklaget.

Flyttet til Skatt Sør

Ifølge kanalen beordret Svein Kristensen saken flyttet fra Skatt Øst til Skatt Sør mot de ansattes vilje, noe som fikk skattejuristene og skatterevisorene til å kontakte sine fagforeninger.

– Vi spurte ledelsen om hvorfor saken var flyttet, og om det var skjedd noen saksbehandlingsfeil i Skatt Øst, sier Bente Torgersbråten som er regionstillitsvalgt i Skatterevisorenes forening.

LES OGSÅ: Nordmenn betaler over 460 milliarder i skatt

– Vi fikk beskjed om at det ikke var noen saksbehandlingsfeil. Saken var utført som den skulle, sier hun.

Vil ikke kommentere

Skattedirektør Svein Kristensen sier han ikke kan kommentere saken på grunn av taushetsplikten.

– Verken jeg eller medarbeidere i skatteetaten kan uttale oss om hvordan vi behandler skattesaker, så jeg kan dessverre ikke kommentere det. Det er undergitt taushetsplikten i henhold til ligningsloven, sier skattedirektøren.

LES OGSÅ: - Yrkesbilbrukere snyter på skatten

Finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) krever imidlertid en forklaring fra Skattedirektoratet. Ved siden av å be om en skriftlig orientering, ber Finansdepartementet i et brev til direktoratet også om at orienteringen utformes slik at opplysningene ikke bryter med taushetsplikten.

Johnsen ønsker ikke å kommentere saken før han har fått forelagt denne orienteringen.

La kortene på bordet

Dagen etter TV 2s avsløring den 8. november 2010 troppet til sammen åtte hemmelige agenter opp hos skatteetaten i Oslo, la kortene på bordet og innrømmet svart arbeid for flere millioner kroner. En tidligere polititopp i overvåkingspolitiet innrømmet å ha tjent 1,8 millioner kroner svart ved den amerikanske ambassaden.

Agentene søkte om frivillig retting, såkalt skatteamnesti, en ordning som er innført som et tilbud til skatteytere som har skjulte formuer eller penger de har tjent svart.

Statsadvokaten i Oslo besluttet at Østfold politidistrikt skulle etterforske saken siden flere av agentene hadde tette bånd til politiet i hovedstaden. I april i år ble saken henlagt som intet straffbart forhold og sendt i retur til Skatteetaten.

– Slik som vi vurderte saken, la vi til grunn at her forelå det et skatteamnesti. De ansatte meldte seg da nyheten ble sluppet på TV 2. De kom fram før ligningsmyndighetene hadde startet sak mot dem. Det var det jeg la til grunn, sier politiadvokat Espen Jamissen i Østfold politidistrikt.

Ingen bønn om nåde

De åtte agentene slipper nå både straffeskatt og fengsel og blir kun etterlignet på vanlig måte. Professor i skatterett ved BI, Ole Gjems-Onstad, mener imidlertid at kriteriene for å få amnesti neppe er oppfylt.

– Skal du søke amnesti, må det være før skattemyndighetene har fått noen som helst opplysninger om forholdet ditt. Det skal ikke være en bønn om nåde. Du kommer med opplysninger skatteetaten ikke hadde og sannsynligvis heller ikke ville ha fått. Og du må komme frivillig av deg selv før det har vært noe presseoppslag, sier Gjems-Onstad.

LES OGSÅ:

På forsiden nå