Har kostet 290 millioner i advokatutgifter

Advokatene som har jobbet med Terra-saken det siste tiåret, har tjent store summer på opprydningsarbeidet etter investeringsfadesen.

Sammenlagt brukte de involverte kommunene og Terra Securities' konkursbo 290 millioner kroner på advokatutgifter, skriver Klassekampen. Kommunene brukte til sammen 74 millioner kroner.

Bakgrunnen for saken var at åtte norske kraftkommuner risikerte å tape 1,5 milliarder kroner etter at de investerte fremtidige inntekter etter råd fra meklerne i Terra Securities i 2017. Kommunene fikk medhold i at meglerne hadde vært uaktsomme og brutt sin opplysningsplikt.

Etter at meglerfirmaet gikk konkurs tok kommunene ut søksmål mot Terras forsikringsselskap for å få utbetalt ansvarsforsikring på inntil 50 millioner kroner, et krav lagmannsretten stilte seg bak.

Kommunene har siden klart å halvere tapet, men også brannslukkingsarbeidet har altså kostet dyrt. Bare i Rana kommune har 8 millioner kroner gått til advokatutgifter mens Narvik måtte ut med 12 millioner kroner for samme tjenester.

Får 128 millioner

De åtte kommunene som gikk på Terra-smellen i 2007, fikk etter en dom 128 millioner kroner fra konkursboet.

Det var 806 millioner kroner mindre enn kravet.

128 millioner kroner utgjør 75 prosent av konkursboet i Terra Securities.

De åtte Terra-kommunene lånte penger med sikkerhet i fremtidige kraftinntekter og investerte obligasjoner gjennom meglerfirmaet Terra Securities.

Da firmaet ble slått konkurs i 2007, fremmet kommunene et samlet krav på 934 millioner kroner i konkursboet.

– For å finne en løsning var det en forutsetning at de store kreditorene reduserte kravene sine, sier Larsen.

Vik, Bremanger, Hattfjelldal, Haugesund, Hemnes, Kvinesdal, Narvik og Rana utgjør Terra-kommunene.

I tillegg har Citigroup Global Markeds Limited meldt inn krav på 128 millioner kroner, mens Jernbygg AS og Akershus interkommunale pensjonskasse til sammen krever 99 millioner kroner.

Citigroup har blitt tildelt 16 millioner kroner, mens Jernbygg AS og Akershus sitter igjen med 1,8 millioner kroner.

AIG må betale 93 millioner

I juli falt en dom i Oslo tingrett der det ble klart at forsikringsgiganten AIG må betale betale 50 millioner kroner, samt forsinkelsesrenter for ti år, noe som beløper seg til rundt 43 millioner kroner.

Erstatningen er for tapet på investeringer som ble gjort etter råd fra meglerforetaket i 2008.

Terra-Gruppen hadde tegnet styreansvarsforsikring hos AIG.

I dommen heter det blant annet at det var for høy risiko forbundet med svært kompliserte produkter, og at Terra Securities ASA ikke burde solgt disse til kommuner, og at salget ikke burde vært gjennomført.

«Det var forutsatt solgt til institusjonell eller sofistikert institusjonell investor. Kommunene kommer ikke i en slik gruppe», skriver tingrettsdommer Dagfinn Grønvik i den 48 sider lange dommen.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå