Staten krever Bjarne Skeie for 326 millioner

Bjarne Skeie, Christian Selmer og TGS Nopec har alle fått krav fra Skatt Øst om å betale tilbake 326 millioner kroner som staten mener ble urettmessig utbetalt i skatterefusjon til Skeie Energy/E&P Holding.


<p><b>HAR MOTTATT MILLIONKRAV:</b> Staten holder både Bjarne Skeies selskap og Bjarne Skeie selv ansvarlig for 326 millioner i tapte skatteinntekter.</p>

HAR MOTTATT MILLIONKRAV: Staten holder både Bjarne Skeies selskap og Bjarne Skeie selv ansvarlig for 326 millioner i tapte skatteinntekter.

Skatt Øst har i årevis forsøkt å få tilbakebetalt skatterefusjonen som E&P Holding, tidligere Skeie Energy, fikk utbetalt for kostnader de hadde i forbindelse med kjøp av seismiske data fra TGS-Nopec.
Når pengene fortsatt lar vente på seg, går Staten nå til det skritt å sende erstatningskrav og varsel om mulig søksmål til både personer og selskaper de mener kan holdes ansvarlig for skattetapet.

Det innebærer at dersom ikke E&P Holding gjør opp for seg, og Staten vinner frem, så må en eller flere av partene som har mottatt erstatningskravet dekke betalingen på 326 millioner kroner.

Christian Selmers advokat Morten B. Tidemann avviser Statens krav:

– Det er ikke grunnlag for disse kravene, sier Tidemann til E24.

Personlig krav

Saken ble først kjent for offentligheten torsdag da TGS-Nopec varslet Børsen om at de har mottatt krav om erstatning.

– Regjeringsadvokaten bekrefter at vi på vegne av Skatt Øst har sendt krav om erstatning på 326 millioner kroner til TGS Nopec, sier advokat Hallvard Gilje Aarseth, som håndterer saken hos Regjeringsadvokaten sammen med advokat Ole Kristian Rigland.

På spørsmål fra E24 om det også er sendt krav til andre involverte, bekrefter Regjeringsadvokaten at det også er rettet tilsvarende erstatningskrav mot Bjarne Skeie og Christian Selmer, samt rettet krav om garantiansvar mot morselskapet til E&P Holding. 

– Kravene er et ledd i innkreving av forfalt skattekrav mot E&P Holding AS. Vi har fremsatt krav om betaling, med varsel om mulig søksmål, sier Gilje Aarseth.

Ifølge advokaten kreves erstatningen for tap på grunn av det som staten mener var en urettmessig utbetaling av leterefusjon til E&P Holding. Ettersom denne skattegjelden ikke er betalt ved forfall, rettes kravet nå mot involverte aktører som Skatt Øst mener kan holdes ansvarlig for statens tap.

Når det gjelder TGS Nopecs rolle i saken, sier Gilje Aarseth følgende:

– Staten og Skatt Øst mener at TGS har opptrådt på erstatningsbetingende måte, det vil si at de forsto eller burde forstått at de urettmessig medvirket til at E&P Holding fikk utbetalt en leterefusjon som de ikke hadde krav på.

Personlige krav

Investor Bjarne Skeie kontrollerer E&P Holding, tidligere Skeie Energy, blant annet gjennom Skeie Technology, der Bjarne Skeie er styreleder og daglig leder. Skeie Technology eier 68 prosent av E&P Holding, og flere i Skeie-familien har eierandeler og roller i selskapsstrukturen.

Christian Selmer var daglig leder i Skeie Energy i den perioden skattesaken har sin opprinnelse. Også Selmer har eierinteresser i E&P Holding.

E24 har forsøkt å komme i kontakt med Bjarne Skeie, men han har så langt ikke besvart noen henvendelser. E24 har imidlertid fått svar fra advokaten til Christian Selmer. Morten B. Tidemann håndterer de sivilrettslige for Selmer. Han gir denne kommentaren til E24:

– Vi er helt uenige i de vurderinger som gjøres av skattemyndighetene og er beredt til å forklare dette i de rette instanser.

Beskyldt for medvirkning

Finansdirektør Sven Børre Larsen i TGS-Nopec bekreftet overfor E24 torsdag at de har mottatt det sivilrettslige erstatningskravet fra Skatt Øst via regjeringsadvokaten.

– Ligger det en beskyldning mot dere om medvirkning til skatteunndragelse i kravet?

– Ja, det gjør det, sier Larsen til E24.

E24 har torsdag forsøkt å komme i kontakt med advokat og styreleder i E&P Holding, tidligere Skeie Energy, Tom Bernhard Knudsen. Heller ikke han har så langt besvart noen henvendelser.

I 2014 skrev E24 en god del om den gullkantede skatteordningen som selskaper i oljesektoren nyter godt av, og som nå er i kjernen av den refusjonen som Staten mener E&P Holding urettmessig har fått utbetalt. Les mer om refusjonsordningen her.

Økokrim-sak

Samtidig som Staten nå åpner for å kunne gå til sivilrettslige skritt for å få pengene den mener å ha krav på, pågår det en parallell til saken hos Økokrim.

Økokrims sak stammer fra den samme skattesaken, der Skeie Energy/E&P Holdings skatterefusjoner i 2009 er kjernen. Selskapet mottok 357 millioner kroner i totale skatterefusjoner i 2009.

For to år siden aksjonerte Økokrim mot seismikkselskapet TGS-Nopec og flere selskaper knyttet til oljebransjen. Økokrim siktet da TGS-Nopec og flere selskaper og personer for grovt skattesvik. Et av selskapene ble også siktet for markedsmanipulasjon.

De som har status som siktet i denne saken er tidligere finansdirektør i TGS, Arne Helland, Christian Selmer, TGS-Nopec og E&P Holding.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå