Tidligere Aetat-ansatte øko-tiltalt

To menn tiltalt for millionsvindel.

To tidligere ansatte i Aetat står tiltalt for millionsvindel. Forholdene skjedde før Aetat ble en del av Nav. Det skriver Dagbladet.

Tok overskuddet

De to hadde ansvaret for språkopplæring av finske ansatte i slutten av 1999. I den forbindelse inngikk de to en avtale om språkopplæring av sykepleiere i Helsinki.

De tiltalte gjorde da en avtale med institutteien og –bestyreren om deling av overskuddet fra opplæringen; de tiltalte skulle motta femti prosent av overskuddet fra opplæringen mens de do finnene skulle dele den andre halvparten.

Mottok millioner

De to tiltalte skal på bakgrunn av avtalen ha mottatt finske mark tilsvarende 1,1 millioner kroner i årene 1999 og 2000.

Da den finske institutteieren i oktober 2000 opprettet Instituuti Scandinavia OY i Helsinki skal de tiltalte ha krevd videreførelse av avtalen; ellers ville språkavtalen og alt fremtidig Aetat-samarbeid utelukkes. På bakgrunn av denne avtalen skal de to ha mottatt finske mark tilsvarende 1,3 millioner kroner.

Prøves mot foreldet lov

De to risikerer å bli dømt for brudd på Straffelovens § 113 med en strafferamme på fem år. Paragrafen ble avskaffet i 2003, men siden paragrafen fortsatt gjaldt da forholdene skjedde kan saken fortsatt prøves mot paragrafen.

De to skal ikke ha erkjent straffskyld.

Tilbake til E24-forsiden

På forsiden nå