– To av tre underslag-mistenkte er uskyldige

Arbeidere som får sparken etter beskyldninger om tyveri eller underslag blir av Nav fratatt dagpengene i åtte uker. Men i to av tre tilfeller er de ansatte uskyldige, ifølge undersøkelse.

Undersøkelsen er laget av arbeidsrettsadvokat Jan Tormod Dege. Han mener folketrygdloven må endres for å bedre rettssikkerheten til de ansatte.

– Ikke bare stoppes lønnen øyeblikkelig ved avskjed, men den som rammes blir også uten støtte fra Nav. Belastningen ved å miste jobben blir dermed dobbel. Overfor Nav er det som regel nok at avskjed har funnet sted, uansett om denne er rettmessig eller ikke, sier Dege til Dagsavisen.

Deges undersøkelse er basert på 1.500 dommer i arbeidsrettssaker. 696 av dommene gjaldt avskjedelsessaker.

– Arbeidsgiver får medhold i bare 36 prosent av avskjedssakene. Nær to av tre av de ansatte, eller 64 prosent, fikk medhold av retten og skulle hatt dagpenger fra starten av, sier Dege.

To av tre arbeidstakere var dermed uskyldig anklaget, men ble likevel fratatt retten til dagpenger.

– Å være antatt skyldig uten rettslig avgjørelse er en enesteående regel som bryter med ethvert rettsprinsipp i Norge, sier Dege.

Til forsiden

På forsiden nå