Tollerne gjorde 100 beslag om dagen i fjor

Norske tollere gjorde et rekordhøyt antall beslag i 2012. I alt 36.000 ganger fant tollere illegale varer under sine kontroller.

<p><b>REKORDHØYT:</b> Norske tollere kan se tilbake på 2012 med et rekordhøyt antall beslag. I alt 36.000 ganger gjorde tollere funn av illegale varer under sine kontroller.</p>

REKORDHØYT: Norske tollere kan se tilbake på 2012 med et rekordhøyt antall beslag. I alt 36.000 ganger gjorde tollere funn av illegale varer under sine kontroller.

Toll- og avgiftsdirektør Bjørn Røse er tilfreds med fjoråret og roser sine ansatte for sterke resultater. Antallet beslag, og særlig når det gjelder narkotika, har økt betydelig det siste året. Årsoversikten viser at det ble gjort om lag 100 belag hver dag i fjor, og av dem var nesten hvert tiende beslag narkotika.

– Dette betyr at norsk tollvesen kan jobben sin samtidig som det er stort press på Norge som mål for smugling av mange ulike ting, sier tolldirektøren til NTB.

Ikke turister

Snaut 3.000 beslag av narkotika og om lag 700 forsøk på å smugle dopingpreparater ble avslørt i fjor. Likeså ble omtrent 800 forsøk på å smugle valuta stanset. Øl og sigaretter utgjør fremdeles en stor mengde av de beslaglagte varene. Det ble tatt over 500.000 liter øl, vin og sprit og flere enn 10 millioner sigaretter ved grensepasseringene i fjor.

– Vi snakker her om organisert smugling av både sigaretter og alkohol. Dette er ikke turister som kommer fra ferie med litt for mye i bagasjen, sier Røse og refererer til ett av forholdene hvor elleve polske kjøretøyer ble stanset med store mengder øl i bagasjen.

– Dette er organisert virksomhet og utføres av folk som lever av det. Noe selges lokalt nær grenseovergangen der smuglervarene kommer over grensen, mye går inn til Oslo hvor det blir omsatt på arbeidsplasser og en del selges til shabby serveringssteder, forteller tolldirektøren.

Kannesprit, som var svært populært før den omtalte metanolsaken i 2005, er så å si borte fra markedet sier Røse.

Finanskrisen

Tollerne ser nå tegn til at finanskrisen i Europa påvirker smuglernes metoder. Tidligere år har vært preget av at det ofte har vært enkelte store beslag av narkotika som har dominert årsoversikten. Trenden nå er imidlertid flere forsendelser, men med mindre kvanta. Både når det gjelder stoff som fraktes i kjøretøyer over grensen og stoff som smugles inne i kroppen, ser tollerne mindre kvanta fordelt på flere kurerer.

– Vi ser det er flere smuglinger med mindre volum. Vi ser også at de som smugler stoff inne i kroppen, bruker nye metoder, sier Røse.

Han forteller om kurerer som løser narkotika opp i olje eller andre væsker, svelger dette i beholdere som ikke synes på røntgen. Ved slik mistanke fraktes kureren til CT-røntgen på nærmeste sykehus.

Nye stoffer

Røse er bekymret over de nye narkotiske stoffene som i mange tilfeller ikke står på narkotikalisten. Syntetisk narkotika som bestilles over internett og sendes i posten, har vært en utfordring. I fjor ble det gjort 200 beslag der mesteparten var kjemiske etterligninger av virkestoffet i cannabis som ikke slår ut på narkotikatester.

– Nå endres imidlertid reglene slik at det ikke lenger er nødvendig å identifisere hvert stoff høyaktig, men virkningen av det. De siste årene er det kommet 40 nye stoffer årlig, og det samme vil sikkert skje framover også, så dette regelverket ønsker vi velkommen, sier tolldirektøren fornøyd.

Han er opptatt av at Tollvesenets oppgave er å hindre misbruk av illegale stoffer og er glad for tall fra andre etater som viser at overdosedødsfallene i Norge er på vei ned. I tolletaten anslås omsetningsverdien på de beslaglagte stoffene til 300 millioner kroner.

Forbedrede resultater til tross tillater ikke tolldirektøren at etaten hviler på laurbærene.

– Vi har flinke tollere i dag, men smuglerne blir hele tiden mer avanserte og det krever at vi kontinuerlig utvikler våre metoder, sier Røse.

På forsiden nå