Riksadvokaten varsler særskilt tilsyn med Økokrim etter Transocean-saken

Riksadvokaten varsler omfattende tilsyn med måten Økokrim etterforsker og påtaler straffesaker på i kjølvannet av Transocean-nederlaget.

Riksadvokaten skal føre tilsyn med hele instruksverket og saksbehandlingsrutinene til Økokrim og vil gå inn i flere enkeltsaker for å kontrollere kvaliteten på blant annet siktelser og tiltaler. Det framkommer i Riksadvokat Tor-Aksel Busch' oppsummering av den eksterne granskningen av Transocean-saken, ifølge Rett24.

– Riksadvokaten kommer både til å gjennomgå utvalgte enkeltsaker og undersøke hvordan tiltakene Økokrim har pekt på som en del av oppfølgingen av Transocean-saken er gjennomført, og hvordan det virker i praksis, sier assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther.

Granskningsrapporten etter Transocean-saken – gigantsaken mot riggselskapet Transocean, også omtalt som norgeshistoriens største skatteunndragelsessak – forelå sommeren 2017 og har vært på høring. Av oppsummeringen som Riksadvokaten har sendt justisministeren, framgår det at Økokrim har tatt flere grep for å bedre internkontrollen og kvalitetssikre straffesaksbehandlingen. Arbeidet pågår fortsatt, ifølge oppsummeringen.

«Riksadvokaten vil i større grad enn før følge opp utviklingsarbeidet i Økokrim, herunder de pågående prosesser det er vist til ovenfor. Det tas som ledd i dette sikte på å gjennomføre et omfattende tilsyn i løpet av 2019. (…) Som ledd i tilsynet vil Riksadvokaten vurdere hensiktsmessigheten av gjeldende regler og rutiner, og dessuten kontrollere etterlevelsen av reguleringene», skriver Riksadvokaten.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå