Tidligere tiltalt i Transocean-saken: – Noen skulle ha grepet inn før

Økokrim får ramsalt kritikk etter ankesaken mot Transocean ble trukket.


<p><b>VAR HOVEDAKTOR:</b> Førstestatsadvokat Morten Eriksen i Økokrim blir kritisert av tidligere tiltalte i Transocean-saken for Økokrims håndtering av saken.</p>

VAR HOVEDAKTOR: Førstestatsadvokat Morten Eriksen i Økokrim blir kritisert av tidligere tiltalte i Transocean-saken for Økokrims håndtering av saken.

Økokrim har vært i hardt vær etter skattefusksaken mot oljegiganten Transocean ble trukket onsdag.

Saken skulle i utgangspunktet opp til Borgarting lagmannsrett, etter at Økokrim anket tingrettens avgjørelse fra 2014, der samtlige tiltalte ble frifunnet.

– Jeg er overrasket over at Økokrim ikke valgte å frafalle anken i sin helhet med en gang, i stedet for å tvære saken ut over to uker. Det siste gir jo en indikasjon på hvor enkelt det kanskje til slutt var å innse at vi var uskyldige, og jo større er vår bebreidelse over at ingen grep inn tidligere.

Det sier advokat Einar Brask, som var en av de tiltalte i Transocean-saken, til E24.

Ettersom ankesaken er trukket av påtalemyndigheten, er frifinnelsen nå rettskraftig.

Men de tidligere tiltalte vil ikke la Økokrim slippe billig unna det som blir omtalt som en rettsskandale. Flere har varslet at neste skritt er å reise søksmål mot staten.

Fjernet førstestatsadvokaten fra saken

Det er Brask og tidligere tiltalte skatteadvokat Sverre E. Koch som har opplyst at de vil reise erstatningskrav som kan beløpe seg i millionklassen.

Koch levner ingen tvil om at Økokrim etter hans syn har gjort en slett jobb.

Til E24 fredag sier skatteadvokaten at det er uforståelig at saken ikke har blitt avklart tidligere.

 <p><b>KRITIKK TIL ØKOKRIM:</b> Sverre E. Koch.</p>

KRITIKK TIL ØKOKRIM: Sverre E. Koch.

– Økokrim er spesialorganet for økonomiske straffesaker. Aktor i min sak var leder av skatteteamet i Økokrim i flere tiår. Han burde da være landets fremste spesialist på den håndfull av straffebestemmelser innenfor dette rettsfeltet, herunder straffebestemmelsen i ligningsloven som gjaldt min sak.

– Når det da i ettertid viser seg at han har basert ledelsen av denne viktige enheten på et klanderverdig rettssyn, i strid med en avgjørende høyesterettsdom i 2006, så er det helt uforståelig for meg at ikke dette er blitt avklart tidligere, sier han.

Økokrim varsler «grundig gjennomgang»

Straffesakskomplekset involverte Transocean, datterselskapet Arcade Drilling AS, samt tre rådgivere, blant dem Brask, og gjaldt blant annet skattesvik og medvirkning til skattesvik.

For en uke siden ble førstestatsadvokat Morten Eriksen tatt av saken etter en habilitetsinnsigelse fra forvarer Berit Reiss-Andersen ble tatt til følge av Økokrim. 

 <p>Advokat Berit Reiss-Andersen.</p>

Advokat Berit Reiss-Andersen.

– Det har vært vår oppfatning at denne straffesaken har vært drevet frem av andre interesser enn det en objektiv og uavhengig advokat skal stå for, sa Reiss-Andersen til E24 torsdag.

Hun er forsvarer for Klaus Klausen, skatterådgiver i Ernst & Young.

Økokrim ble deretter nødt til å utsette saken for å finne en erstatter for Eriksen, som har vært hovedaktor i saken siden etterforskningen startet i 2005. Onsdag ble altså ankesaken trukket.

Økokrim-leder Trond Eirik Schea  sier at Økokrim ønsker å lære av denne saken.

– Vi skal ha en grundig gjennomgang av alle sider ved denne straffesaken. Det nærmere opplegget for dette må vi få komme tilbake til. De som har vært anklaget i straffesaken, er fullstendig frifunnet.

Han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

– Ikke en straffesak

Professor i skatterett ved Universitetet i Oslo, Frederik Zimmer, mener det faktum at saken ble trukket av Økokrim sender tydelige signaler om at saken ikke har blitt behandlet på riktig måte.

– Lærdommen fra denne saken er at skattesaker best blir belyst innenfor en skatterettslig, og ikke strafferettslig ramme. Det er ofte mange kompliserte skattespørsmål i bunn av slike saker, sier Zimmer til E24.

– Vært på bærtur i minst 10 år

Etter frifinnelsen i tingretten i 2014 anmeldte Koch hovedaktor Eriksen for grov uforstand i tjenesten, basert på det Koch mener er en «kritikkverdig og mangelfull» etterforskning.

– Det måtte faktisk en anmeldelse til fra min side for at først Riksadvokaten og deretter Økokrim-sjefen skulle ta dette pinlige forholdet innover seg.

– Det er utrolig, sett fra mitt ståsted, at også de tre andre aktorene fra Økokrim i tingrettssaken, ikke tok dette misforholdet opp med ledelsen. Det er ytterligere uforståelig hvordan advokatene fra Schjødt og Regjeringsadvokaten kunne delta i et aktorat på slike sviktende premisser.

– Når aktoren har fått lov til å drive denne saken i 11 år, hvorav de siste 10 i strid med høyesterettsdommen, så mener jeg at min kritikk av Økokrim-sjefen og Riksadvokaten er helt på sin plass, og at i alle fall Økokrim-sjefen må vurdere om han er rett mann på rett plass.

– Når ledelsen av et så viktig felt for påtalemyndigheten og samfunnet, unnskyld uttrykket, har vært på bærtur i minst 10 år, så må det være lov å stille spørsmål med hvorfor vi har et spesialorgan for økonomiske straffesaker, sier han.

Saken har vakt stor oppsikt i politiske miljøer, og diskusjonen om Økokrims rolle og organisering pågår.

Anders Werp (H), nestleder i justiskomiteen, sier til VG at alle steiner må snus i full åpenhet for å ivareta tilliten til påtalemyndigheten.

Justisminister Anders Anundsen (Frp) har overfor NRK varslet at Økokrims ressursbruk og organisering vil bli vurdert.

«Norgeshistoriens største skattesak»

Saken, som har blitt omtalt som norgeshistoriens største skattesak, ble rullet ut i 2005, og omhandlet oljeriggiganten Transocean, datterselskapet Arcade Drilling AS, samt tre rådgivere.

Økokrim tok ut tiltale og hevdet 11 milliarder kroner ble unndratt fra beskatning i forbindelse med drift og internsalg av tolv borerigger fra Norge til ulike selskaper på Caymanøyene.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå