Varsler vant frem i retten

Etter nederlag i ting-retten vant varsler Pål Stenstad frem i lag-mannsretten: Han varslet lojalt om kritikkverdige forhold i Norweld og får erstatning.

Stenstad reiste erstatningssak mot sin arbeidsgiver Norweld Control Services AS etter det han mente var trakassering og degradering av ham i bedriften. Kort tid etter at Stenstad fikk jobb i Norweld, varslet han om en rekke brudd på sikkerhetsregler og -rutiner. Det førte til store samarbeidsproblemer, og lagmannsretten mener at arbeidsgivers reaksjon på Stenstads varsling var en gjengjeldelse.

Kontrollfirma

Norweld driver med industriell radiografi og kontrollerer sveisearbeider på rør og konstruksjoner. Det skjer blant annet ved røntgenfotografering med radioaktivt materiale.

Stenstad varslet om brudd på sikkerhetsregler ved lagring, transport og bruk av radioaktivt materiale, manglende måling av radioaktivitet de ansatte var utsatt for og manglende sikkerhetsopplæring. Han mener det er en skremmende kultur i bedriften der man tar lett på slike rutiner, og at dette fører til dårlig kvalitet på kontrollarbeidet.

Feil bekreftet

Lagmannsretten sier at Stenstad varslet lojalt, og viser til at mange av de kritikkverdige forholdene senere er blitt dokumentert både i intern kontroll, av Statens strålevern og av Arbeidstilsynet.

Stenstad er svært lettet over å ha fått medhold i lagmannsretten, men er skuffet over et lavt oppreisningsbeløp (100 000 kr.) og at saksomkostningene ikke dekkes fullt ut.

- Norweld mener dommen ikke er korrekt, og vil vurdere å anke, sier advokat Svein Erik Drangeid, som førte saken for bedriften.

Flere nyheter på E24.

På forsiden nå