14.000 mulige feilutbetalinger

Antall feilutbetalinger tredoblet på tre år.
<b>STORT FRAVÆR:</b> Spesielt i førstelinjen i Nav.
STORT FRAVÆR: Spesielt i førstelinjen i Nav.

I Navs interne system er det registrert 14.000 mulige feilutbetalinger i året ni første måneder, skriver Dagens Næringsliv (DN).

Til sammenlikning ble det i 2006 registrert bare 4.900 feilutbetalinger for hele året. Tallene bekreftes av Nav-direktør Yngvar Åsholt.

- Men dette dreier seg om saker hvor det er mulige feilutbetalinger, hvor restanser og saksbehandlingstid altså har økt. Vi har måttet prioritere å få pengene ut til folk, rett og slett for å få ned køene av saker rundt dagpenger, uføretrygd, sykepenger og lignende som dreier seg om midler til livsopphold, sier Åsholt til DN.

Flengende kritikk

Riksrevisjonen kom i oktober med en flengende kritikk av Navs kontrollrutiner. De nektet også å godkjenne Navs 2008-regnskaper.

LES OGSÅ:
Riksrevisjon ikke fornøyd med NAV

"Stortingets forutsetning om å opprettholde løpende tjenesteproduksjon på et tilfredsstillende nivå er ikke nådd i 2008" slo Riksrevisjonen fast i sin rapport og bemerket at dette er alvorlig.

Rapporten pekte på at det er oppdaget en rekke tilfeller av feil i utbetaling av sykepenger, overgangsstønad og barnebidrag i 2008 og at disse i stor grad skyldes manglende oppfølging og etterlevelse av kontrollrutiner.

Les også Elin Ørjasæters kommentar:
"Nav - fusjonen fra helvete"

Les flere nyheter fra E24

På forsiden nå