Alle med inntekt over 500.000 kan få svi

Folk som tjener mellom en halv og en million kroner, kan skattlegges hardere enn i dag, mener Sps nestleder Trygve Magnus Slagsvold Vedum.
<b>SKATTEGLAD:</b> Sps lestleder Trygve Magnus Vedum.
SKATTEGLAD: Sps lestleder Trygve Magnus Vedum.

Senterpartiet vil bruke den kommende fireårsperioden på å omfordele mer av skattepengene. Sps nestleder rykker nå ut i VG og sier at de som tjener over 500.000 kroner bør betale mer av det de tjener i skatter og avgifter.

Samtidig bør folk som tjener lite, få bedre kjøpekraft, mener Slagsvold Vedum.

- Vi må omfordele mer og gi lettelser i bunnen, slik at lavinntektsgrupper kommer bedre ut, og det lønner seg å jobbe, istedenfor å gå på trygd. For personer som tjener 800.000 kroner, skal det lønne seg å jobbe tre timer overtid, men vi er ikke fremmede for å se på beskatningen av dem som tjener godt, sier Slagsvold Vedum til VG.

For få rike

Regjeringskollega SV har allerede spilt inn skatteskjerpelsen som et av forslagene til statsbudsjettet i 2011, bekrefter SVs finanspolitiske talsmann Lars Egeland.

- Det nytter ikke bare å ta de aller rikeste, for det er ikke nok av dem. Små skatteendringer for denne gruppen, vil gi mer penger til omfordeling. Og jeg tror folk forstår det, siden mange har opplevd at de har fått bedre økonomi, sier Egeland til VG.

LES OGSÅ:
Frp: - Forslaget ikke positivt for noen

Flere muligheter

Sps nestleder mener regjeringen bør se på to virkemidler, for å få til omfordelingen: Hvordan bruke avgift til å vri forbruk over i mer miljøvennlig retning, og hvordan bruke skattesystemet for å omfordele mellom inntektsgrupper.

- Det er ikke sikkert vi skal øke skattene på arbeid, men vi bør øke skattene på forbruk. Et alternativ kan være å øke elavgiften, eller se på deler av momssystemet, sier Slagsvold Vedum, og peker på hvilken effekt endringene bør gi:

- I sum bør dette gi lavere kjøpekraft til de som tjener over en halv million kroner og bedre kjøpekraft til de som tjener lite.

Slagsvold Vedum tror dette er fullt mulig å gjøre innenfor skatteforliket fra 2005.

- Ingen kommer til å oppleve noe skattesjokk. Jeg tror ikke det er de helt store pengene å hente på dette.

Men:

- Denne høyinntektsgruppen kan ikke vente seg noen lettelser i beskatningen. Hovedtanken bak det rødgrønne regjeringsprosjektet, mener jeg er å oppnå geografisk og sosial utjevning, sier Slagsvold Vedum.

Statsminister Jens Stoltenberg (Ap) har pekt på milliardutgiftene til trygder og sykefravær, som en av de største utfordringene i 2010. Økt omfordeling innenfor skattesystemet, kan være et av mange svar på trygdeutfordringen, mener SVs Egeland.

- Å gjøre det mer lønnsomt å jobbe, kan redusere presset på trygdeutgiftene. Men for å gjøre det mer lønnsomt å jobbe for dem som tjener lite, må de som tjener mer, betale en større andel skatt, sier Egeland.

Han sier han har blitt kontaktet av folk som lurer på hvorfor de ikke må betale mer skatt.

- Folk kommer til meg og sier at de har fått bedre inntekt det siste året, og lurer derfor på hvorfor de ikke må betale mer skatt, sier Egeland og legger til:

- Alt tyder på at vi blir et mer lykkelig folk med mer rettferdighet.

Flere nyheter på E24.

På forsiden nå