Amerikanske jobbtall overrasker positivt

227.000 nye jobber ble skapt i februar.

FORTSATT STERKE TALL: Amerikansk sysselsetting leverer en ny god måned.
FORTSATT STERKE TALL: Amerikansk sysselsetting leverer en ny god måned.

227.000 nye arbeidsplasser ble skapt i USA i løpet av februar. Det viser de nye tallene for sysselsetting utenom jordbruk som ble publisert fredag ettermiddag.

Arbeidsledigheten holder seg likevel fortsatt på 8,3 prosent. Dette er fordi flere amerikanere registrerte seg som arbeidssøkende.

- I overkant av forventet

-Dette var ganske nær forventningene. Men det ser relativt bra ut og vi får nok en måned med helt grei vekst i sysselsettingen, sier seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets til E24 .

-Sammen med en opprevidering av tallene for desember i fjor og januar i år ender vi i overkant av forventet. Det er altså en bedring i arbeidsmarkedet, og over tid vil dette bringe ledighetsraten nedover, sier Aamdal.

Det var igjen en liten nedgang i antall offentlig ansatte, men økningen i privat sektor mer enn kompenserte for disse.

På forhånd var det ventet 204.000 nye arbeidsplasser og en ledighet på 8,3 prosent, i følge Bloomberg. Dagens tall for nye arbeidsplasser overrasker dermed positivt mens arbeidsledigheten er som ventet.

Bildet nyanseres imidlertid noe ved at 45.000 av veksten kommer fra midlertidige ansettelser i service-sektoren og ikke er permanente jobber.

Oppjustering av januar-tall

Sysselsettingstallene har vært positive de siste månedene, og januar har nå blitt justert opp. Endelig statistikk viser at 284.000 nye jobber ble skapt i januar. Dette er en kraftig oppjustering fra det opprinnelige anslaget på 243.000, noe som i allerede i utgangspunktet var veldig bra.

I et notat før fremleggelsen skrev den amerikanske investeringsbanken Goldman Sachs at de forventet solide tall, men at veksten skulle avta noe. Finansgiganten pekte på unormalt varmt vær som en viktig positiv faktor for sysselsettingen.

Likevel så bankens analytikere tegn i arbeidsmarkedet på at veksten ikke ville bli like sterk som i januar.

Tallene for sysselsetting utenom jordbruk regnes som en av de viktigste tegnene på hvordan det står til med amerikansk økonomi og påvirker gjerne aksjemarkedet, dollarkurs og rentenivå.

-Dette var ganske nær forventningene. Men det ser relativt bra ut og vi får nok en måned med helt grei vekst i sysselsettingen, sier seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets til E24 .

 

-Sammen med en opprevidering av tallene for desember i fjor og januar i år ender vi i overkant av forventet. Det er altså en bedring i arbeidsmarkedet, og over tid vil dette bringe ledighetsraten nedover, sier Aamdal.

På forsiden nå