Arbeidsministeren stanser sykehusstreiken

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) griper inn med tvungen lønnsnemnd i sykehusstreiken.


<p>TVUNGEN LØNNSNEMND: Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) etter møte med partene i sykehusstreiken på sitt kontor.Forhandlingsleder Rune Frøyland i Akademikerne helse og Anne-Kari Bratten i Spekter står bak statsråden.</p>

TVUNGEN LØNNSNEMND: Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) etter møte med partene i sykehusstreiken på sitt kontor.Forhandlingsleder Rune Frøyland i Akademikerne helse og Anne-Kari Bratten i Spekter står bak statsråden.

Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) griper inn med tvungen lønnsnemnd i sykehusstreiken etter at Nordlandssykehuset meldte at de ikke lenger kan garantere for pasienters sikkerhet.

– Jeg fikk tidligere i dag melding fra Statens helsetilsyn om at streiken nå medfører fare for liv og helse, sier Hauglie og understreker at det i utgangspunktet er partene selv som har ansvaret for å avslutte konflikten, sier Anniken Hauglie til NTB.

– Streik er partenes ansvar. Det er ikke en ønsket situasjon at en arbeidskonflikt mellom to parter i arbeidslivet skal ende på statsrådens bord. Slik situasjonen har utviklet seg har jeg imidlertid ikke noe valg, sier statsråden.

Innkalte partene

Hauglie innkalte partene, Akademikerne og Spekter til et møte tirsdag kveld.

Innkallingen kommer kort tid etter at Nordlandssykehuset i Bodø ikke lenger kunne garantere for pasienters sikkerhet etter at det ble besluttet å trekke tilbake beordringen av en lege inn på en streikende leges vakt fra klokken 23 tirsdag kveld.

– Avgjørelsen om å trekke beordringen tilbake er meldt inn til Fylkeslegen. Nordlandssykehuset kan derfor ikke opprettholde forsvarlig medisinsk øyeblikkelig hjelp-tilbud ved medisinsk klinikk i Bodø fra og med klokken 23 tirsdag kveld, fastslo sykehuset tirsdag ettermiddag.

Akademikerne reagerer sterkt

Akademikerne er svært lite fornøyd med at det nå blir tvungen lønnsnemnd.

– Dette har vært en svært ansvarlig streik og tvungen lønnsnemnd løser ikke den reelle konflikten. Tillitskrisen og uroen i sykehus vil fortsette – bare på andre arenaer. Den blir ikke mindre av at arbeidsgiver har spekulert i nemnd og nekter å bruke innvilgede dispensasjoner, sier Rune Frøyland, leder i Akademikerne helse i en pressemelding.

I pressemeldingen skriver Frøyland at Akademikerne vil kreve videreføring av dagens praksis i nemndbehandlingen av saken. Han mener denne praksisen sikrer de ansatte et reelt og kollektivt vern mot uforsvarlige vaktordninger.

– En lønnsnemnd har dessuten ikke kompetanse til å fastsette en tariffavtale som inneholder unntak fra arbeidstidsbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven uten vårt samtykke, sier Frøyland i pressemeldingen.

E24 har forsøkt å komme i kontakt med Frøyland for ytterligere kommentarer.

Streikebryteri å beordre

Nordlandssykehuset fastslo tidligere tirsdag at det ikke ville være riktig å oppfordre til streikebryteri ved å beordre noen til å fylle hullet i vaktlisten mens streiken pågikk.

– Den lokale streikeledelsen har slått fast at det er å anse som streikebryteri å gå en beordret vakt, også i dette tilfellet som handler om øyeblikkelig hjelp i medisinsk klinikk. Administrerende direktør ønsker ikke å sette en ansatt i Nordlandssykehuset i en slik situasjon og har derfor trukket tilbake beordringen, skrev sykehuset i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

Tilbake på jobb

NTB fikk tidligere tirsdag ettermiddag opplyst at de streikende ville gå rett tilbake på jobb og til sine oppsatte vakter dersom myndighetene skulle gripe inn tirsdag kveld. Det innebærer at den aktuelle ledige vakten ved Nordlandssykehuset i Bodø blir besatt og at det ikke lenger vil være fare for liv og helse ved avdelingen.

Akademikerne gikk ut i streik 7. september da meglingen med Spekter ikke førte fram. Blant de streikende er det leger, ingeniører, økonomer, jurister og samfunnsvitere. Fram til tirsdag kveld har 628 ansatte ved 15 sykehus vært i streik. Det var varslet en ytterligere opptrapping fra førstkommende torsdag.

Streiken har ført til at mange pasienter har fått utsatt behandling ved sykehusene.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

Per Valebrokk, ansvarlig redaktør E24

På forsiden nå