Navs ferske prognose: Tre grunner til ledighetsfall i to nye år

Olje-comeback, økt shopping og eksportløft sender arbeidsledigheten helt ned i 2,2 prosent i 2020, spår Nav. Men opptrappet handelskrig kan forkludre jobbjubelen.


<p><b>SPÅR SHOPPEGLADE NORDMENN:</b> Økt privat varekonsum gir fart på de makroøkonomiske hjulene og bidrar til at ledigheten synker videre ned til 2,2 prosent i 2020, tror Nav.</p>

SPÅR SHOPPEGLADE NORDMENN: Økt privat varekonsum gir fart på de makroøkonomiske hjulene og bidrar til at ledigheten synker videre ned til 2,2 prosent i 2020, tror Nav.

«Norge er nå inne i en moderat oppgangskonjunktur som vi venter vil fortsette de neste årene».

Det er den kjappe oppsummeringen av mandagens ferske arbeidsmarkedsprognose fra Nav.

De spår at sysselsettingen vil øke videre, samtidig som stadig flere nordmenn melder seg inn i arbeidsstyrken.

– Derfor venter vi at arbeidsledigheten skal gå ytterligere ned de neste to årene, men saktere enn vi har sett det siste året, sier Nav-seniorrådgiver Eugenia Vidal-Gil til E24.

Etter at oljenedturen utløste en ledighetsoppgang i Norge som toppet seg i 2016, har arbeidsmarkedet styrket seg betydelig. I år beregner Nav at ledighetsraten vil ende på 2,4 prosent, med 65.000 helt arbeidsledige i snitt.

Venter eksportboost

I sin nye rapport spår Nav at ledigheten synker med tusen personer i hvert av de neste to årene. Det gir 2,3 prosents ledighet i 2019 – og 2,2 prosent i 2020, tror Nav.

Vidal-Gil ser tre grunner til at ledigheten vil synke videre. Først og fremst trekker hun frem oljebransjens comeback etter oljeprisraset som startet i 2014 og utløste investeringskutt og nedbemanninger.

Oljeinvesteringene gikk tilbake i fjor, men Nav legger til grunn økte investeringer fremover, i tråd med anslagene fra aktørene på norsk sokkel.

 <p><b>COMEBACKET:</b> Oljeprisraset i Norge ga store nedbemanninger, og ledigheten steg til en topp i 2016. Deretter har den vært på vei ned igjen. Den grønne linjen viser ledighetsraten som SSB registrerer i sin månedlige AKU-undersøkelse. De to andre linjene viser Navs registrerte ledighetstall.</p>

COMEBACKET: Oljeprisraset i Norge ga store nedbemanninger, og ledigheten steg til en topp i 2016. Deretter har den vært på vei ned igjen. Den grønne linjen viser ledighetsraten som SSB registrerer i sin månedlige AKU-undersøkelse. De to andre linjene viser Navs registrerte ledighetstall.

– Dette vil bidra til høyere aktivitet i norsk økonomi og til at sysselsettingen innen oljerelaterte næringene tar seg opp fremover, sier Vidal-Gil.

– I tillegg vil flere sysselsatte og økt kjøpekraft bidra til høyere vekst i privat konsum fremover. Vi tror også at økt eksport av norske varer og tjenester vil løfte veksten i Norge, men at dette bidraget blir mindre etter hvert som den norske kronen styrker seg noe og veksten internasjonalt avtar mot 2020, fortsetter seniorrådgiveren.

– Handelskonflikten har hardnet

Men det finnes større skjær i sjøen. Mens makrotrendene i Norge fremstår oppløftende, påpeker Vidal-Gil at den internasjonale utviklingen kan endre utsiktene – og den synes Nav det er særlig vanskelig å spå.

– I år har USA innført høyere toll på flere produkter fra flere land, som har svart med mottiltak. Det er særlig mellom USA og Kina at handelskonflikten har hardnet. Vi har allerede sett at veksten i internasjonal handel har avtatt hittil i år. Økt proteksjonisme vil være negativt for en eksportøkonomi som den norske, sier Nav-eksperten.

I tillegg tynges Italia og flere andre land av kraftig gjeldsoppbygging i offentlig og privat sektor, etter lavrentepolitikken som har blitt ført av sentralbankene i kjølvannet av finanskrisen.

– Etter hvert som pengepolitikken normaliseres og rentene settes opp, kan det bli problemer med tilbakebetaling av gjelden, finansiell ustabilitet og lavere vekstutsikter også her i Norge. I tillegg er oljeprisen alltid en usikker variabel, sier Vidal-Gil.

I sine prognoser legger Nav til grunn at oljeprisen stiger moderat til 75 dollar fatet i 2020. De legger også til grunn at en euro vil koste 9,1 kroner, mot 9,6 i snitt i 2018.

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå