World Economic Forum: Norge presterer best i verden

Dommen fra Word Economic Forum er klar: Norge er best i verden på humankapital.


<p><b>BEST PÅ KOMPETANSE:</b> Norge er det landet i verden hvor befolkningen er rikest på humankapital, som blant annet tilgjengeligheten av riktig kompetanse i næringslivet. Bildet er fra Aker BP-plattformen Valhall i Nordsjøen. </p>

BEST PÅ KOMPETANSE: Norge er det landet i verden hvor befolkningen er rikest på humankapital, som blant annet tilgjengeligheten av riktig kompetanse i næringslivet. Bildet er fra Aker BP-plattformen Valhall i Nordsjøen. 

Ingen andre land i verden slår Norge på humankapital, ifølge en ny rapport fra World Economic Forum

Humankapital-indeksen inkluderer fire ulike kategorier som tar for seg landets kapasitet, sysselsetting (deployment), utdanning (development) og arbeidskraftens ferdigheter (know-how).  

Norge havner ikke helt på topp i noen av kategoriene, men det samlede poengsummen er likevel høy nok til å sende vårt langstrakte land til førsteplass. 

På en skala fra 0 til 100 får Norge 77,12 poeng, tett etterfulgt av Finland og Sveits med henholdsvis 77,07 og 76,48 poeng

Humankapital er i hovedsak et samfunnsøkonomisk begrep som beskriver ulike faktorer som påvirker befolkningens produktivitet, som ferdigheter, kunnskap og helse. Studier av utviklingsland viser at humankapital er viktig i forklaringer på hvorfor noen land er fattige og andre rike, ifølge SNL

Norge presterer best i verden

Indeksen inkluderer 130 land som til sammen utgjør 93 prosent av verdens befolkning og, 95 prosent av globalt brutto nasjonalprodukt (BNP). 
I gjennomsnitt har landene utviklet 62 prosent av potensiell humankapital, skriver WEF. Sagt på en annen måte neglisjerer eller sløser landene bort 38 prosent av talentet som ligger til grunn. 
I Norge er det imidlertid bare velstand, ifølge WEF, som kaller Norge det best presterende landet i verden. 

«Landet er karakterisert ved en konsekvent sterk ytelse på tvers av alle tematiske dimensjoner av indeksen, og på tvers av alle aldersgrupper,» skriver WEF.  

Videre heter det at Norge er nummer én i verden på tilgjengelighet av kompetent arbeidskraft, og at selv om vi deler mange styrker med våre nordiske naboer, går vi foran når det gjelder sysselsettingsdelen av indeksen, med en spesielt lav arbeidsledighetsrate. 

Subindeksen «kapasitet» innebærer blant annet lese- og tallferdigheter, og deltagelsesrate i grunnskole, videregående og høyere utdanning. I denne kategorien havner Norge på 13. plass, mens Kirgisistan havner helt på topp – til tross for at de er på plass 46 totalt. 

I kategorien for sysselsetting kommer Norge på plass nummer 24, mens vi havner på 6. plass under både utdanning og «know-how». Posten for utdanning skiller seg fra «kapasitet» ved å måle kvaliteten på utdanningen og i hvilken grad befolkningens utdannelse møter kompetansebehovene i arbeidslivet. 

USA på fjerdeplass

USA scorer høyt på utdanning, spesielt grunnet et bredt mangfold i ferdigheter og fordi svært mange unge tar høyere utdanning. Totalt havner de på fjerdeplass. 

Sysselsettingen har mer blandet suksess, ifølge WEF. USA har relativt lav ledighetsrate, men mange står også utenfor arbeidslivet. Dette kommer av at man aktivt må søke jobb for å regnes som arbeidsledig og dermed en som del av arbeidsstyrken når man ikke jobber. 

Danmark og Tyskland havner på 5. og 6. plass, etterfulgt av New Zealand, Sverige, Slovenia og Østerrike. 

Vis kommentarer

Kjære kommentarfeltbruker!

Vi ønsker dine argumenter og meninger velkommen. Vær saklig og vis omtanke, mange leser det du skriver. Gjør debatten til en bedre opplevelse for både andre og deg selv.

Les mer om våre regler her.

På forsiden nå